Wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het univertsitair onderwijs. Statuut van de emriti: mag of moet het iets meer zijn?

Bron
Met gedreven groet : liber amicorum Ria Janvier / De Wilde, Inger [edit.] Humblet, Patrick [edit.] Janssens, Lieven [edit.]-p. 375-402