Kimberly Jacobs is mandaatassistent en voorziet onderwijsondersteuning voor verschillende vakken binnen de master en bachelor sociologie. Daarnaast verzorgt zij de werkcolleges voor het vak 'Toegepaste Multivariate Analyse'. Naast onderwijs schrijft ze ook een doctoraatsthesis rond tweede ouderlijke scheidingen. Het doel van dit project is het in kaart brengen van de impact van een tweede ouderlijke scheiding op kinderen met een focus op mentaal welzijn, relaties en gezinsdynamieken. Dit onderzoek wordt uitgevoerd aan het 'Centrum voor Populatie, Familie en Gezondheid'.

Afdeling

Statuut & functies

Assisterend academisch pers.

  • mandaatassistent

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat