Onderzoeksgroep

Expertise

Diversiteit in nieuwsberichtgeving. Diversiteit in programmatie publieke omroep (België en Nederland). Medialandschap Nederland.

Diversiteitsmonitor NPO. 01/01/2021 - 31/12/2022

Abstract

De Monitor Diversiteit NPO voorziet in een onafhankelijke en betrouwbare meting van de diversiteit (geslacht, biculturele achtergrond, leeftijd, handicap) zoals deze waarneembaar is voor kijkers en luisteraars van de programma's van NPO (en de verschillende omroepen). Dit geldt voor door NPO bepaalde genres, en kan zowel televisie- als radioprogramma's omvatten. In 2021 is een nulmeting voorzien.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Monitor Diversiteit 2021-2025. 01/01/2021 - 31/12/2021

Abstract

De monitor diversiteit onderzoekt de diversiteit van de mensen die getoond worden in de TV-programma's van de VRT. Diversiteit betreft hun sexuele geaardheid, hun geslacht, leeftijd en etnische achtergrond. De monitor wordt op geregelde tijdstippen uitgevoerd in opdracht van de VRT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Monitor Diversiteit 2017-2020. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

De monitor diversiteit onderzoekt de diversiteit van de mensen die getoond worden in de TV-programma's van de VRT. Diversiteit betreft hun sexuele geaardheid, hun geslacht, leeftijd en etnische achtergrond. De monitor wordt op geregelde tijdstippen uitgevoerd in opdracht van de VRT.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Monitor diversiteit televisie 2016. 01/01/2016 - 31/12/2016

Abstract

De Monitor Diversiteit televisie verzamelt, analyseert en rapporteert over de zichtbaarheid van verschillende vormen van diversiteit op het scherm van de verschillende zenders van de publieke omroep. Door middel van kwantitatieve inhoudsanalyse, toegepast op onafhankelijk van de opdrachtgever samengestelde geconstrueerde sample die over het hele jaar verspreid is, wordt de aanwezigheid van genderdiversiteit, Nieuwe Vlamingen, verschillende leeftijdsgroepen en handicaps onderzocht, en vergeleken met de minimale streefcijfers van de Vlaamse overheid en de VRT, die zij vastgelegd hebben in hun beheersovereenkomst. De resultaten worden ook steeds in een perspectief gepresenteerd door vergelijking met eerdere jaargangen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Monitor diversiteit televisie 2015. 01/01/2015 - 31/12/2015

Abstract

De Monitor Diversiteit televisie verzamelt, analyseert en rapporteert over de zichtbaarheid van verschillende vormen van diversiteit op het scherm van de verschillende zenders van de publieke omroep. Door middel van kwantitatieve inhoudsanalyse, toegepast op onafhankelijk van de opdrachtgever samengestelde geconstrueerde sample die over het hele jaar verspreid is, wordt de aanwezigheid van genderdiversiteit, Nieuwe Vlamingen, verschillende leeftijdsgroepen en handicaps onderzocht, en vergeleken met de minimale streefcijfers van de Vlaamse overheid en de VRT, die zij vastgelegd hebben in hun beheersovereenkomst. De resultaten worden ook steeds in een perspectief gepresenteerd door vergelijking met eerdere jaargangen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Monitor diversiteit 2012. 30/04/2012 - 02/09/2012

Abstract

Onderzoek naar de diversiteit in het aanbod op de Vlaamse televisiemarkt, voornamelijk met betrekking tot diversiteit op vlak van kleur, gender, leeftijd en mensen met een handicap.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Monitor Diversiteit 2011. 30/04/2011 - 02/09/2011

Abstract

Onderzoek naar de diversiteit in het aanbod op de Vlaamse televisiemarkt, voornamelijk met betrekking tot diversiteit op vlak van kleur, gender, leeftijd en mensen met een handicap.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Codificatieluik Monitor Diversiteit. 01/01/2007 - 31/01/2010

Abstract

Onderzoek naar de diversiteit in het aanbod op de Vlaamse televisiemarkt, voornamelijk met betrekking tot diversiteit op vlak van kleur, gender, leeftijd en mensen met een handicap.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject