Onderzoeksgroep

Expertise

Klinisch onderzoek naar de kwaliteit van reanimeren. Klinisch onderzoek naar het effect van de implementatie van Rapid Respons Teams in ziekenhuizen. Klinisch onderzoek naar het effect van triage van patiënten naar de dienst spoedgevallen of naar een huisartsenwachtpost. Klinisch onderzoek naar urgente zorg voor ouderen in woonzorgcentra. Klinisch onderzoek naar screeningsmethoden op spoedgevallendiensten om kindermishandeling op te sporen. Klinisch onderzoek naar de effecten van behandeling met hyperbare zuurstof. Klinisch onderzoek naar de stolling bij traumapatiënten

BFM B4 alarm interventiestudie. 01/02/2014 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de UZA. UA levert aan de UZA de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject