Koenraad Monsieurs

Professor and Director Department of Emergency Medicine

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Antwerps chirurgisch training, anatomie en onderzoekscentrum (ASTARC)

Expertise

  • Klinisch onderzoek naar de kwaliteit van reanimeren. Klinisch onderzoek naar het effect van de implementatie van Rapid Respons Teams in ziekenhuizen. Klinisch onderzoek naar het effect van triage van patiĆ«nten naar de dienst spoedgevallen of naar een huisartsenwachtpost. Klinisch onderzoek naar urgente zorg voor ouderen in woonzorgcentra. Klinisch onderzoek naar screeningsmethoden op spoedgevallendiensten om kindermishandeling op te sporen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.