Kostas Anastasiades

Kostas Anastasiades

Contact

Campus Groenenborger
Tel.
+3232659246
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen, BEL

Als mandaatassistent besteed ik de helft van mijn tijd aan het opleiden van onze bouwkundig ingenieurstudenten. Hiervoor geef ik les in elk jaar van de eerste bachelor tot de master en krijg zo de kans om de studenten gedurende heel hun studietraject mee op te volgen. Vakken waar ik bij betrokken ben: Statica, Sterkteleer, Wetenschappelijk project, The Company, Bruggenbouw, stagebegeleiding, Bachelorproeven en Masterproeven.

De andere helft van mijn tijd ben ik bezig met een doctoraatsonderzoek over de toepassing van de circulaire economie in de bouw van voetgangers- en fietsersbruggen. We zien vandaag maar al te vaak dat dergelijke bruggen die een levensduur van 50 jaar bereikt hebben gewoon afgebroken worden en op dezelfde manier terug gebouwd worden. Veelal gaat het hier dan over betonnen bruggen en dit terwijl het materiaal beton niet gemakkelijk te hergebruiken of te recycleren is. Het doel van mijn onderzoek is daarom om een ontwerphandboek voor circulaire voetgangers- en fietsersbruggen op te stellen met een circulariteitsindicator als basis die mee dienst doet als ontwerptool vanaf het conceptueel brugontwerp.