Onderzoeksgroep

Expertise

Chirurgische en conservatieve behandeling van knie en sport letsels. Orthopedie, orthopedisch chirurg, orthopedist, knie chirurg Voorste – Achterste Kruisband De klassieke operatieve behandeling van een gescheurde voorste kruisband (VKB) en achterste kruisband (AKB) is door middel van een reconstructie. De revalidatie periode hierna bedraagt minimaal 9 maanden. Hierbij wordt de kruisband niet vervangen door een andere pees, maar gerepareerd (hersteld). Het behouden van de eigen kruisband heeft als potentiele voordeel onder andere een kortere revalidatie periode (6 maanden). De laatste jaren hebben wij onderzoek gedaan naar het herstel van de gescheurde VKB en AKB, onder andere als coördinator van verschillende multi center studies, waaronder ook een gerandomiseerde studie gesponsord door het FWO (FWO-TBM). Knie distractie In het UZA / UA voeren we onderzoek uit naar de behandeling van knie artrose (slijtage) bij patiënten jonger dan 65 jaar. Deze patiënten groep kan beter niet behandeld worden met een knieprothese, aangezien de resultaten minder goed zijn in deze “jonge” patiënten groep. Tot op heden was er niet echt een alternatieve behandeling, er is sprake van een “treatment gap”. Kniedistractie kan dit “treatment gap” invullen. Met deze behandeling kan de pijn afnemen, mobiliteit weer vergroot worden en het kraakbeen zelfs terug groeien. Wij voeren een coördinerende rol uit in het onderzoek naar kniedistractie, in samenwerking met buitenlandse (academische) ziekenhuizen. Gewricht sparende behandelingen van knie artrose In België worden relatief veel knieprotheses geplaatst. Er zijn echter ook andere innovatieve behandelingen mogelijk voor knie artrose, waarmee een knieprothese uitgesteld of voorkomen kan worden. Naast kniedistractie, behoort bijvoorbeeld knie embolisatie (voor matige knie artrose) en chitosane injecties (voor ernstige knie artrose) tot de onderzoeksdomeinen. Samenwerking met andere specialisten. Er is uitvoerig samenwerkingsverband met andere specialiteiten, onder andere radiologie, REVAKI, SPORTS-afdeling, reumatologie, etc.