Onderzoeksgroep

IOF Alliance Valorisatiemanager UAntwerpen - UZA 07/11/2022 - 31/12/2026

Abstract

In de levenswetenschappen werken meerdere AUHA onderzoeksgroepen op regelmatige basis samen met het bedrijfsleven. Een aantal van de betrokken professoren kunnen beroep doen op een IOF-mandaathouder toegewezen aan een IOF-consortium waartoe zij behoren. In het bijzonder alle andere professoren en onderzoekers van de faculteit Geneeskunde en Gezondsheidswetenschappen en de faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen worden ondersteund door een centraal IOF mandaat in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven. Voor projecten in samenwerking met onderzoekers die tevens een klinische functie aan het UZA hebben, wordt ondersteuning voorzien vanuit dit mandaat: IOF Alliance Valorisatiemanager UAntwerpen-UZA.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject