Kris Peeters

Hoofddocent Franse taal, tekstanalyse, cultuur en literatuur

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Communicatie (TriCs)

Expertise

  • Poëtica van de literaire vertaling Franse letterkunde Vertamling van Franse auteurs in het Engels of het Nederlands (Choderlos de Laclos, Albert Camus, Gustave Flaubert; Georges Eekhoud, Jean Echenoz) Vertalingen van _Ulysses_ (James Joyce) in het Nederlands, het Frans en het Italiaans Nederlandstalige literatuur in Franse vertaling Mikhaïl Bakhtin's discourstheorie en vertaling: dialogisme, heteroglossie, hervertaling, de stem van de vertaler, creativiteit van de vertaler

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.