Kris Peeters

Hoogleraar Franse taal, tekstanalyse, cultuur en literatuur

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Vertaalwetenschap, Tolkwetenschap en Interculturele Studies (TricS)

Expertise

  • Franse literatuur Vertaalwetenschap Vertalen Literaire vertaling (Frans-Nederlands en Engels-Nederlands) Vertaalpoëtica vertaaltheorie en conceptualisering van vertaling vertaling van Laclos, Albert Camus, Gustave Flaubert; Georges Eekhoud, Jean Echenoz, James Joyce Mikhaïl Bakhtin dialogisme heteroglossie hervertaling translator's voice

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.