Kris Van Alsenoy

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Expertise

  • Berekeningen van moleculaire eigenschappen met kwantumchemische methoden.
  • Diffractie aan éénkristallen en gassen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.