Kris Vissenberg

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Geïntegreerd Moleculair Plantenfysiologisch Onderzoek (IMPRES)

Expertise

  • Het onderzoek situeert zich rond de mechanismen die groei controleert in Arabidopsis thaliana, met nadruk op de ontwikkeling van de wortel, wortelharen, hypocotyl en bladeren, uitgaande van transcriptoomanalyses en gebruik makend van fenotypering, genotypering, moleculair biologische technieken en van visualizatie via verschillende soorten microscopie. Verstoring van de normale groeicondities en de respons van de plant hierop wordt gebruikt om 1) de normale ontwikkeling te bestuderen en 2) de mechanismen van verstoring beter te begrijpen.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.