Lander Willem heeft een aanstelling als onderzoeksdocent in het departement Huisartsgeneeskunde en Bevolkingsgezondheid (FAMPOP) met als focus gezondheidseconomie. Dit omvat de ontwikkeling en toepassing van model-gebaseerde economische analyses voor eerstelijnszorg, verpleegteams in een ziekenhuisomgeving, infectieziektenbestrijding en aangepaste zorg voor niet-overdraagbare ziekten. Hij is ook verbonden aan CHERMID, deel van het SIMID-consortium en zijn sterkte ligt in het interdisciplinair onderzoek in het kader van volksgezondheid.

Afdeling

Statuut & functies

Zelfstandig academ.pers. BOF

  • tenure track docent

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat