Groen beleid opschalen: tweede ronde effecten van een groene-energie-interventie in Oost Congo. 01/11/2022 - 31/10/2024

Abstract

Om de klimaatcrisis te beteugelen, moeten we groene energie promoten. Economisch onderzoek kan een sleutelrol spelen bij het evalueren van beleidsopties. Vooral Randomized Controlled Trials (RCTs) hebben een prominente plaats gekregen in effectiviteitsonderzoek. De kwestie van schaalbaarheid blijft echter onderbelicht: wat gebeurt er als succesvolle experimenten worden opgeschaald? Beperkt door hun korte-termijn microgegevens hebben RCTs geen antwoord op deze vraag. Om deze kenniskloof mee te dichten, wil ik onderzoek te doen naar de opschaling van een groen energiebeleid in Goma. Goma's 1,1 miljoen inwoners gebruiken houtskool om te koken, wat niet alleen hun eigen gezondheid schaadt, maar ook Virunga Nationaal Park bedreigt. In een poging het park te beschermen, verdeelt Virunga Energies (VE) elektrische snelkookpannen (EPCs) aan klanten van hun elektriciteitsnet. Na een succesvolle pilot in 2021 en een RCT in 2022 heeft VE besloten om de EPC-distributie op te schalen. Ik zal onderzoeken of de resultaten van de pilot op langere termijn standhouden, of er onderhoudsproblemen optreden en zo ja hoe deze kunnen worden aangepakt. Daarnaast ga ik onderzoeken of de grootschalige EPC-distributie de ontbossing afremt, of dat tweede-ronde effecten in de houtskoolmarkt dit beoogde effect tenietdoen. Ten slotte zal ik onderzoeken of gewapende actoren, die momenteel de houtskoolhandel beheersen, verzwakken of dat ze zich aanpassen door andere illegale inkomstenbronnen aan te boren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

  • Onderzoeksproject