Onderzoeksgroep

Expertise

Dr. Laure Sorber heeft een uitgebreide expertise op het gebied van moleculaire biomerkers en oncologisch onderzoek. Tijdens haar doctoraat heeft ze zich gefocust op het ontwikkelen van een geoptimaliseerde workflow voor het gebruik van vloeibare biopsie, bestaande uit circulerend cel-vrij (tumoraal) DNA (cfDNA / ctDNA) en RNA (cfRNA / ctRNA), in een onderzoeks- en klinische setting. Gezien haar vakkundigheid in het ontwikkelen, (klinisch) valideren, uitvoeren en/of analyseren van moleculaire testen (digitale droplet PCR, real-time kwantitatieve / reverse transcriptase PCR, spectrofotometrische en fluorometrische analyses) heeft zij al meerdere keren gefungeerd als spreker in Masterclasses. Verder heeft ze ook ruime ervaring in het organizeren van (multicentrische) studies en het evalueren / optimaliseren van staal workflows en -kwaliteit. Momenteel werkt ze aan een gemeenschappelijk project met Biocartis NV waarin ze de detectie van genfusies in een pan-cancer setting evalueren.