Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn expertise situeert zich (a) in het domein van de klinische psychodiagnostiek en psychopathologie, en (b) cognitieve gedragstherapie. Mijn onderzoek richt zich op het verband tussen temperament/persoonlijkheid en eetstoornissen, obesitas, zelfverwonding en pathologisch koopgedrag. Op methodologisch vlak is mijn onderzoek gebaseerd op een multi-informant en multi-methode benadering; en op statistisch vlak wordt er gebruik gemaakt van verschillende multivariate statistische technieken.

Subtypes binnen de Borderline Persoonlijkheidsstoornis, hun validatie en therapieverloop. 01/09/2016 - 31/08/2018

Abstract

Ondanks de mogelijkheid om de Borderline Personality Disorder (BPD) te diagnosticeren, gedefinieerd als een duurzaam patroon van instabiele interpersoonlijke relaties, zelfbeeld en emoties, en een sterke impulsiviteit, nog steeds aanzienlijke heterogeniteit werd waargenomen in de BPD bevolking, welke diagnose en behandeling van deze patiënt moeilijk maakt. De indeling van BPD in subtypen op basis van temperament en emotieregulatie heeft theoretische en klinische implicaties. Bijvoorbeeld, op basis van temperament profielen of BPD kan de patiënt persoonsgebonden behandeling ontwikkelen. Daarom is het eerste doel van dit project te onderzoeken of we subtypes van BPS patiënt op basis van temperamentvolle functies kunnen definiëren en te onderzoeken of deze subtypes respectievelijk verschillen met betrekking tot de psychopathologie en het omgaan (bijv., Psychiatrische symptomen, emotieregulatie). Het tweede doel van dit project is te onderzoeken of de verschillende subtypes van BPS anders zullen reageren op de behandeling dat zij zullen ondergaan. Tijdens de laatste twee jaar hebben we de verzamelde gegevens van150 patiënten met een Borderline-stoornis in twee psychiatrische afdelingen, die gespecialiseerd zijn in de behandeling van BPD, op basis van de dialectiek gedragstherapie. De deelnemers werden beoordeeld door zowel direct (interviews en vragenlijsten) en indirecte maatregelen (op prestaties gebaseerde taken) of temperamentvolle kenmerken, coping-stijlen (bijvoorbeeld dissociatie) en psychopathologie (bv niet-suïcidale zelfverwonding, depressie, alexithymie) en worden gevolgd tijdens de behandeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject