Lawek Berzenji

Lawek Berzenji

In 2018 ben ik afgestudeerd als arts aan de Universiteit Antwerpen en begon ik aan mijn opleiding algemene heelkunde. Daarnaast ben ik ook werkzaam als PhD-fellow op het Antwerp Surgical Training and Research Centre (ASTARC) waar ik onderzoek doe binnen het laboratorium van Thorax- en Vaatheelkunde onder begeleiding van prof. dr. Paul Van Schil. Er zijn twee projecten die kaderen binnen mijn PhD: enerzijds onderzoek ik het effect van dipeptidyl peptidasen op long-ischemiereperfusie schade in een muismodel en anderzijds ben ik bezig met het bepalen van acute longschade na geïsoleerde longperfusie in een varkensmodel. De technieken die hiervoor gebruikt worden zijn immuunhistochemie, qPCR, elektronparamagnetische resonantie (EPR), en liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS). Daarnaast ben ik ook een halve dag per week werkzaam op de dienst Thorax- en Vaatheelkunde in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Een overzicht van mijn researchactiviteiten en publicaties vindt u op ResearchGate, mijn curriculum vitae op LinkedIn.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • onbezoldigd medewerker