Beteugeling van rifampicineresistente tuberculose in Rwanda en daarbuiten. 01/11/2021 - 31/10/2025

Abstract

Tuberculose (TB) blijft de dodelijkste besmettelijke ziekte ter wereld. De resistentie van Mycobacterium tuberculosis (MTB) tegen het krachtigste anti-TB geneesmiddel, rifampicine, treft jaarlijks 500.000 patiënten wereldwijd. Er zijn nieuwe benaderingen nodig voor de diagnose van rifampicine-resistente (RR-) TB , om het succes van de behandeling te verbeteren, en om verworven resistentie te voorkomen. Dit project zal de belangrijkste huidige uitdagingen aanpakken, vanaf de diagnose van patiënten tot effectieve behandeling. Ten eerste zal ik de performantie van Xpert Ultra en de impact op de diagnostische flowchart in Rwanda bestuderen. Ten tweede zal ik als eerste een innovatieve en toegankelijke direct-op sputum fenotypische gevoeligheisbepaling (pDST) ontwikkelen en implementeren voor de detectie van resistentie tegen tweedelijns middelen. Vervolgens zal ik het potentieel ervan evalueren om de levensvatbaarheid van MTB en opkomende resistentie te volgen. Ten slotte zal ik de vroege bactericide activiteit evalueren van het nieuwe volledig orale behandelingsschema, in vergelijking met het vorige- op injecteerbare middelen gebaseerde- schema. Deze bevindingen zullen informatie verschaffen over een optimaal en vereenvoudigd algoritme voor DST voor rifampicine en tweedelijnsmedicatie, met als doel de wereldwijde doelstelling 'universele DST' te bereiken, en zullen helpen bij het identificeren van kritieke volgende stappen op weg naar een veilige en effectieve RR-TB-behandeling.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Het in kaart brengen van de transmissiedynamiek van Mycobacterium leprae in de Comoren met behulp van innovatieve moleculaire technieken. 01/10/2018 - 30/09/2020

Abstract

Lepra is een ernstig verminkende ziekte en hoewel Mycobacterium leprae het eerste ontdekte menselijke pathogeen was, blijft de precieze manier van verspreiding tussen mensen nog steeds een mysterie. Dit is een deel van de reden waarom leprabestrijding faalt, ondanks beschikbarheid van effectieve behandelingen. Elk jaar worden wereldwijd meer dan 200.000 nieuwe leprapatiënten gediagnosticeerd, en het hoge aandeel bij kinderen wijst op aanhoudende recente verspreiding. Om voor eens en altijd de overdracht te stoppen, zijn nieuwe benaderingen voor leprabestrijding nodig. Daarom zal dit onderzoek fundamentele vragen over transmissie opnieuw bekijken op een innovatieve manier. Ten eerste zullen we evalueren of minimaal invasieve, veldvriendelijke testen de hoeveelheid bacteriën in elke patiënt kunnen kwantificeren en correleren met de effectiviteit van de behandeling en de identificatie van de meest besmettelijke patiënten. In deze studie zullen we de eerste zijn die gerichte Next Generation Sequencing voor M. leprae gebruikt. In de lopende "ComLep" studie in de Comoren zullen we de bacteriën in M. leprae-subtypen classificeren en associëren met de GPS data van het huis van elke patiënt, om zo transmissie-links te identificeren. Zodra deze transmissiekettingen zijn vastgesteld, kunnen we bepalen waar transmissie plaatsvindt en of een reservoir van asymptomatische mensen de overdracht van de ziekte ondersteunt. Dit zal op zijn beurt aangeven welke contacten lepra-preventieve therapie zouden moeten krijgen. Deze bevindingen zullen leiden tot optimale controlestrategieën om lepra in de Comoren en elders te elimineren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Identificatie van nieuwe resistentiemechanismen voor clofazimine bij Mycobacterium tuberculosis. 01/07/2013 - 30/06/2017

Abstract

Toenemende resistentievorming van Mycobacterium tuberculosis tegen antibiotica speelt een cruciale rol in de huidige epidemiologie van tuberculose (TB). Omwille van onder meer een inadequate behandeling van multi drug resistente (MDR) TB - met resistentie tegen isoniazide en rifampicine – neemt de incidentie van extreem-drug resistente (XDR) TB - gedefinieerd als MDR-TB met bijkomende resistentie tegen fluoroquinolonen (FQ) en één van de injecteerbare tweedelijns antibiotica - wereldwijd toe. Klinische studies tonen aan dat het gebruik van FQ noodzakelijk is voor een succesvolle MDR-TB-behandeling. Ook clofazimine (CLOF) wordt meer en meer gebruikt in de standaardbehandeling van MDR-TB. Klinische CLOF-resistente M. tuberculosis isolaten werden tot op heden weinig beschreven en de resistentiemechanismen zijn onvoldoende gekend. Vermoed wordt dat CLOF zorgt voor een verhoogde vrijstelling van lysofosfolipiden enerzijds en superoxide en waterstofperoxide anderzijds, met bacteriële celdood als gevolg. Het moleculaire mechanisme achter de mogelijke werking van CLOF is niet goed gekend, maar effluxpompen zouden een rol kunnen spelen bij resistentie. De voorgestelde studie heeft tot doel om nieuwe resistentiemechanismen te identificeren voor twee antibiotica die de pijlers van de MDR-TB behandeling vormen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Onderzoek naar nieuwe resistentiemechanismen in fluoroquinolone resistente Mycobacterium tuberculosis. 01/01/2012 - 31/12/2012

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject