Leonardo Rossi

Leonardo Rossi

Contact

Stadscampus
Grote Kauwenberg 34
2000 Antwerpen, BEL

Leonardo Rossi heeft Geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Florence, waar hij is afgestudeerd op de thesis ‘From “De regimine principum” to “De ecclesiastica potestate”: the theological-political path in Giles of Rome’ (Rome, 1243/44 – Avignon, 1316). Hiervoor heeft hij de filosofische en theologische werken van deze augustijner monnik geanalyseerd en heeft aangetoond dat ze een specifieke politieke boodschap bevatten (het ondersteunen van de ‘plenitudo potestatis’ van de paus en zijn project een kerkregering te stichten).

Vanaf september 2015 werkt Leonardo op het ERC-project ‘Between saints and celebrities. The devotion and promotion of stigmatics in Europe, ca. 1800-1950 (2015-2019) van PI Tine Van Osselaer. In dit project bestudeert hij de Italiaanse stigmatici, de processen van zalig- en heiligverklaring, en meer in het algemeen de reactie van het Vaticaan op deze culten. Zijn onderzoek richt zich vooral op de relatie tussen volksdevotie en politieke heroriëntering van de verering door de kerk. Speciale aandacht gaat uit naar gepubliceerde en archiefbronnen en de (katholieke) massa media.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • post - doc navorser