Onderzoeksgroep

Expertise

Ik ben onderzoeksmanager van het µNEURO onderzoeksexcellentiecentrum aan de Universiteit van Antwerpen, een multidisciplinair consortium dat experten in fundamenteel, preklinisch en klinisch onderzoek naar neurologische ziektes verbindt met experten in kwantitatieve beeldvorming en analyse. Voor meer informatie over het translationeel neurowetenschappelijk onderzoek in µNEURO, kan u onze website bezoeken: https://www.uantwerpen.be/en/research-groups/muneuro/. Met een breed overzicht van de complementaire onderzoekslijnen en -expertise in de µNEURO groepen identificeer ik nieuwe samenwerkingsmogelijkheden tussen de µNEURO leden en andere onderzoeksgroepen, binnen de Universiteit van Antwerpen en daarbuiten. I initieer en ondersteun nieuwe en bestaande projecten binnen het µNEURO consortium en met externe partners, identificeer nieuwe financieringsmogelijkheden en draag bij tot het schrijven van onderzoeksvoorstellen. Daarenboven ben ik ook betrokken bij de communicatie van nieuwe onderzoeksresultaten en –mogelijkheden binnen µNEURO, naar de wetenschappelijke gemeenschap en het brede publiek.