Onderzoeksgroep

Expertise

Lieve Hoflack is valorisatiemanager projectontwikkeling. Ik faciliteer de samenwerking tussen onderzoekers van de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA) enerzijds en de industrie anderzijds. Het is mijn doel om AUHA's onderzoeksresultaten te vertalen in toepassingen met socio-economische impact. De concrete invulling van deze rol gebeurt door de AUHA onderzoekers te ondersteunen in het opzetten van samenwerkingen met de industrie, of het oprichten van spin-offs. Lieve is Doctor in de Biotechnologie. Ik heb 15 jaar onderzoekservaring zowel in academische setting als in private bedrijven. Ik heb kennis opgebouwd in het engineeren van micro-organismen, het maken van een muizemodel, hoge-doorvoer-screening en bio-economie. Ik heb ook een brede expertise in het concipiëren, aanvragen en managen van gesubsidieerde ontwikkelings-, innovatie- en investeringsprojecten. Daarnaast heb ik ervaring in het opzetten van een start-up.

IOF Valorisatie - Project Development 01/07/2021 - 31/12/2026

Abstract

Binnen de AUHA werken meerdere onderzoeksgroepen op regelmatige basis samen met het bedrijfsleven. Een aantal van de betrokken professoren kunnen beroep doen op een IOF-mandaathouder toegewezen aan een IOF-consortium waartoe zij behoren. Alle andere professoren worden ondersteund door een centraal IOF mandaat in het faciliteren van samenwerking met het bedrijfsleven. Een aantal valorisatiedossiers hebben nood aan specifieke opvolging. Dit IOF mandaat zal onafhankelijk van enig valorisatiedomein, wetenschapsdomein of IOF-consortium deze projecten kunnen oppikken en aldus een extra hefboom kunnen verwezenlijken op onze valorisatie output parameters.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject