Lieve Peremans is hoofddocent Huisartsgeneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Ze is eveneens verantwoordelijk voor het onderwijs in kwalitatief onderzoek aan de Master Verpleeg-en Vroedkunde. Ze werkt ook deeltijds in een forfaitaire groepspraktijk in Antwerpen Centrum (www.korteklaren.be). Ze doet onderzoek in diverse maatschappelijk gerichte onderzoeksdomeinen zoals ouderen- en kinderen mis(behandeling), zorg voor ouderen, praktijkorganisatie (taakverdeling, werkkracht). Haar expertise ligt in kwalitatief onderzoek. Ze geeft hierover cursussen in het binnen-en buitenland. Daarnaast coördineert ze de module huisartsgeneeskunde/geriatrie in de tweede master. Ze is betrokken bij het onderwijs jaar 6 (co-schappen) en in het ICHO (coördinator masterproeven voor de Universiteit Antwerpen). Sinds 2010 is ze nationaal vertegenwoordiger voor België in het European General Practitioners Research Network. Ze is ondervoorzitter van de Erkenningscommissie voor Huisartsen en maakt sedert 2015 deel uit van de Planningscommissie voor de gezondeheidsberoepen als stemgerechtigd lid. Verder is ze sedert 2018 Plaatsvervangend lid van de Orde van Artsen in Antwerpen.