Vergeten denkers voor de toekomst: grondleggers van de Amerikaanse milieufilosofie

Bron
Apache : magazine - ISSN 2736-4356-10:1 (2024) p.
Auteur(s)

Back to the future : retrospectivity, recovery, and nostalgia in rewilding

Bron
Environmental ethics - ISSN 0163-4275-45:4 (2023) p. 359-380
Auteur(s)

Herwilderen in de Hooglanden

Bron
Apache : magazine - ISSN 2736-4356-3 (2023) p. 54-62
Auteur(s)

Voorbij het desintegratiedenken

Bron
Onze toekomst herdenken: smachten naar bevrijdende gedachten / Strauven, Eddy [edit.]-p. 91-100
Auteur(s)

Maak plaats voor verwildering

Bron
Apache : magazine - ISSN 2736-4356-3:8 (2022) p. 46-55
Auteur(s)