Back to the future : retrospectivity, recovery, and nostalgia in rewilding

Bron
Environmental ethics - ISSN 0163-4275-45:4 (2023) p. 359-380
Auteur(s)

Herwilderen in de Hooglanden

Bron
Apache : magazine - ISSN 2736-4356-3 (2023) p. 54-62
Auteur(s)

Voorbij het desintegratiedenken

Bron
Onze toekomst herdenken: smachten naar bevrijdende gedachten / Strauven, Eddy [edit.]-p. 91-100
Auteur(s)

Maak plaats voor verwildering

Bron
Apache : magazine - ISSN 2736-4356-3:8 (2022) p. 46-55
Auteur(s)

Half-gecultiveerd terrein: over civilisatie en andere wilde dingen

Bron
Filosofie-tijdschrift : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Filosofie-Tijdschrift - ISSN 0925-9449-32:3 (2022) p. 46-50
Auteur(s)