Onderzoeksgroep

Expertise

De leden van het centrum staan ter beschikking voor lezingen, seminaries en adviezen over de thema's van het lopende onderzoek.

Rationaliteit en religieus vertrouwen. Onderzoek van een debat in de hedendaagse Angelsaksische godsdienstfilosofie 01/07/1997 - 30/06/1999

Abstract

De actuele godsdienstfilosofie kan beschreven worden als beheerst door een spanning. Een ethisch geöriënteerde tendens reduceert de religie tot een levenshouding (vertrouwen). Een metafysisch geöriënteerde trend loopt het gevaar het geloof 'dat God bestaat' te verwarren met het geloof 'in' God (rationaliteit). Dit project poogt een derde weg te vinden tussen deze uitersten door de uitwerking van een religieuze epistemologie. 'Religieuze kennis' verwijst immers enerzijds naar kennis van God en anderzijds naar kennis die de gelovige in staat stelt een religieus leven te leiden. Kennis van God staat niet los van een weten-hoe God een plaats te geven in zijn leven. Juist in deze gerelateerdheid kan genoemde 'derde weg' gevonden worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Rationaliteit en religieus vertrouwen. 01/01/1997 - 31/12/2000

  Abstract

  De actuele godsdienstfilosofie kan beschreven worden als beheerst door een spanning. Een ethisch georiënteerde tendens reduceert de religie tot een levenshouding. Een metafysisch georiënteerde trend loopt het gevaar het geloof 'dat God bestaat' te verwarren met een geloof 'in' God. Dit project wil een derde weg vinden tussen deze uitersten door de uitwerking van een religieuze epistemologie. Een analyse van 'religieuze kennis' kan immers leren dat kennis van God niet los staat van een weten hoe God een plaats te geven in zijn leven.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject