Luc Braeckmans

Hoofddocent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Didactica
Centrum voor Europese Filosofie

Expertise

  • De leden van het centrum staan ter beschikking voor lezingen, seminaries en adviezen over de thema's van het lopende onderzoek.
  • Onderzoek en beoordelingsopdrachten betreffende filosofie in het algemeen, filosofie van de religie in het bijzonder en levensbeschouwingen en hun interactie met cultuur en maatschappij.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.