Onderzoeksgroep

Expertise

Immuunevaluatie. Functionele testen zoals basofielen activatietest, fagocytose, chemotaxis, cytotoxiciteitstesten.

IgE-onafhankelijke geneesmiddelenanafylaxie, MRGPRX2, basofielen en mastcellen: het verband. 01/10/2018 - 30/09/2023

Abstract

Anafylaxie is een potentieel levensbedreigende gegeneraliseerde reactie waarbij degranulatie van basofielen en mestcellen (MC) cruciaal is. Anafylaxie kan het gevolg zijn van een allergeen dat specifiek IgE verknoopt dat is gebonden aan het membraan van de effectorcellen. Deze verknoping van IgE initieert stroomafwaartse signalering met afgifte van vasoactieve mediatoren (bijv. Histamine), samen met voorgevormde proteasen en cytokinen, en de novo synthese en uitscheiding van lipidenmediatoren en aanvullende cytokinen. Er zijn echter aanwijzingen dat anafylaxie ook kan optreden als reactie op IgE-onafhankelijke stimuli, waaronder bezetting van de Mas-gerelateerde G-eiwit-gekoppelde receptor MRGPRX2. Hoewel de kwintessens van deze onderzoeken erop lijken te wijzen dat de MRGPRX2-receptor buiten het doelwit wordt gebruikt om een ​​nieuw niet-immuun endotype van MC-gestuurde medicijnanafylaxie te vormen, is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van de bevindingen, aangezien gegevens bij patiënten ontbreken. We zullen profiteren van onze ervaring in het bestuderen van mechanismen die de activering / degranulatie van basofielen en mestcellen beheersen om de processen na MRGPRX2-gerelateerde anafylaxie van geneesmiddelen te onthullen. Flow-assisted quadruple analyse van activeringsmarkers, remmingsreceptoren, signaalmoleculen en mediatorafgifte door individuele menselijke cellen zal gegevens vastleggen die niet toegankelijk zijn in diermodellen of door traditionele technieken die homogene celpopulaties vereisen en waarvan de resultaten slechts een gemiddelde vertegenwoordigen van alle gestimuleerde cellen .

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

 • Immunologie

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Rol van inhiberende receptoren in piecemeal en anafylactische degranulatie van basofielen en mast cellen. 01/10/2013 - 30/09/2018

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Anesthesie-geassocieerde allergie: van nieuwe pathogenetische inzichten tot betrouwbare diagnostiek. 01/10/2013 - 30/09/2017

  Abstract

  Allergie tijdens anaesthesia vormt een belangrijk medisch probleem met significante mortaliteit en morbiditeit. Toch is een correcte diagnose niet eenvoudig of wordt ze vaak gemist. Hierdoor worden patiënten bij een volgende verdoving nodeloos in gevaar gebracht. Een belangrijke oorzaak van de moeilijke diagnostiek is het gebrek in inzichten betreffende IgE-afhankelijke en IgE-onafhankelijke geneesmiddelenreacties. Gebrek dat mede tot stand komt door onzekerheden betreffende huidtestresultaten en ontbreken van betrouwbare geneesmiddelen-specifieke immunoglobuline E tests. In dit project wensen we verder onderzoek te verrichten naar de onderliggende pathomechanismen van onmiddellijke (of IgE-gemedieerde) overgevoeligheidsreacties tijdens algemene anesthesie. Hiervoor zullen wij gebruik maken van recent zelfontwikkelde en gevalideerde flowcytometrische technieken zoals de basofielenactiveringstests en een innovatieve cellulaire histaminevrijzetting assay (HistaFlow®: gepatenteerd door het laboratorium), alsook van een methode om mestcellen te kweken uit circulerende CD34+ voorloper cellen. Deze technieken zullen toelaten basofielen en mestcellen IgE-afhankelijk en IgE-onafhankelijk te stimuleren en daarbij een simultane meting te verrichten van histaminevrijzetting en de expressie van oppervlakte merkers.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Signaaloverdracht in de individuele basofiel: invloeden van antigeenspecifieke immunotherapie. 01/10/2008 - 30/09/2013

   Abstract

   Doelstelling: Door verdere fundamentele inzichten te verwerven in de signaaloverdracht van de individuele basofiel willen wij de tolerantiemechanismen van immunotherapie, die bijdragen tot de vroegtijdige klinische bescherming van de patiënt, verder ontrafelen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Invloed van therapie op de signaaloverdracht in de T-cel in Th1- en Th2-gemedieerde ziekten. 01/10/2008 - 30/09/2010

    Abstract

    Het doel van dit project is het onderzoeken van de activeringstoestand van signaalmoleculen die belangrijk zijn in de T-celdifferentiatie (bv. STAT4, STAT5, STAT6, p38 MAPK) m.b.v. een cellulaire techniek. Nagaan welk effect stimuli, afkomstig van de dendritische cel en T-regulatorcel, hebben op deze activeringstoestand en wat hierop de invloed is van therapie bij patiënten met Th1- en Th2-gemedieerde aandoeningen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Invloed van therapie op de signaaloverdracht in de T-cel en Th1- en Th2-gemedieerde ziekten. 01/10/2006 - 30/09/2008

     Abstract

     Het doel van dit project is het nderzoeken van de activeringstoestand van signaalmoleculen die belangrijk zijn in de T-celdifferentiatie (bv. STAT4, STAT5, STAT6, p38 MAPK) m.b.v. een cellulaire techniek. Nagaan welk effect stimuli, afkomstig van de dendritische cel en T-regulatorcel, hebben op deze activeringstoestand en wat hierop de invloed is van therapie bij patiënten met Th1- en Th2-gemedieerde aandoeningen.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Studie van in vivo en in vitro modulatie van dendritische celfunctie in Th1 (reumatoïde artritis) en Th2 (wespenallergie) gemedieerde ziekten : beïnvloeding door anti-TNF en immunotherapie. 01/01/2006 - 31/12/2009

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Studie van deciduale cellen (lymfocyten en macrofagen) ter hoogte van de foeto-maternele interfase in relatie tot atopie : invloed op lymfocytair cytokinenprogrfiel van neonaat. 01/06/2002 - 31/12/2004

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Studie van monocyten uit navelstrengbloed van pasgeborenen van atopische en niet-atopische ouders. 01/06/2002 - 31/12/2002

        Abstract

        We postuleren dat de produktie van cytokinen en PGE2 door monocyten uit navelstrengbloed van kinderen van atopische ouders reeds verschillend kan zijn van deze van kinderen van niet-atopische ouders. Deze hypothes wordt op twee niveaus bekeken. Vooreerst zullen monocyten worden geYncubeerd met antigenen en zal de productie van cytokinen en PGE2 worden vergeleken. Daarnaast zal de invloed van deze monocyten op de cytokinenproduktie en proliferatie van lymfocyten worden geevalueerd.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Invloed van immuuncomplexen op chondrocytaire apoptose bij reumatoïde artritis. 01/01/2002 - 31/12/2004

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Studie van deciduale cellen (lymfocyten en macrofagen) ter hoogte van de foeto-maternele interfase in relatie tot atopie : invloed op lymfocytair cytokinenprogrfiel van neonaat. 01/01/2001 - 31/05/2002

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Type 1 en type 2 cytokinenprofiel van T-helper lymfocyten en T-cytotoxische/suppressor lymfocyten bij allergische patiënten (astma,..)en bij patiënten met reumatoide arthritis. 01/10/2000 - 30/09/2002

           Abstract

           T-helpercellen worden verder onderverdeeld in T- helper 1 (Th1 ) en T-helper 2 cellen (Th2), gebaseerd op de verschillende excretiepatronen van cytokinen. Th1 cellen produceren vooral interleukine-2 (IL-2) en interferon-gamma (IFN-y). Th2 cellen produceren cytokinen zoals IL-4, IL-5, IL-10 en IL-13. Naar analogie met deze onderverdeling van T-helper (CD4+) cellen, werd bij de T-cytotoxische/suppressor (CD8+) cellen ook 2 subpopulaties beschreven, die eenzelfde functionele heterogeniteit bezitten: Tc1 en Tc2 cellen. Th1 cellen zijn belangrijk in het ontstaan en beloop van autoimmuun ziekten zoals reumatoide artritis. Daarentegen vertonen allergische patiënten een overwicht aan Th2 cytokinen. In deze studie wordt de invloed van ziekteactiviteit en therapeutische interventies op het cytokinenprofiel bij allergische patiënten (atopisch eczeem. allergisch astma, hymenoptera anafylaxis) en bij reumatoide artritis patiënten onderzocht.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Beïnvloeding van chondrocytenfunctie door immuuncomplexen bij reumatoïde artritis. 01/01/2000 - 31/12/2002

            Abstract

            In het voorliggend onderzoeksproject willen we de rechtstreekse invloed van immuuncomplexen, waarvan in de literatuur aangetoond is dat ze bij RA patiënten in serum, synoviaal vocht en daarenboven in de oppervlakkige lagen van het gewrichtskraakbeen voorkomen , bestuderen. Het originele van ons onderzoek is dat er hierover geen gegevens bestaan bij RA. Er zijn wel dierexperimentele studies waarbij in een antigeen-geïnduceerd arthritis model kraakbeenbeschadiging optreedt. Ook is aangetoond in experimentele studies met geaggregeerd IgG dat chondrocyten Fc receptoren hebben, via dewelke immuuncomplexen zich op chondrocyten kunnen binden. Naast de studie van parameters van chondrocytenfunctie (groei, productie inflammatoire mediatoren, celnecrose en apoptose), zal het mechanisme van de via immuuncomplexen geïnduceerde celdood van chondrocyten, op moleculair niveau bestudeerd worden. Een belangrijke vraag hierbij is of de celdood van chondrocyten geïnduceerd via IC, gebeurt via het caspase systeem. Caspasen zijn intracellulaire proteolytische enzymen die betrokken zijn bij de uitvoeringsfase van celdood. Een caspase afhankelijk mechanisme pleit voor apoptotische celdood en een caspase onafhankelijke celdood pleit eerder voor necrose.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Studie van monocyten uit navelstrengbloed van pasgeborenen van atopische en niet-atopische ouders. 01/01/2000 - 31/05/2002

             Abstract

             We postuleren dat de produktie van cytokinen en PGE2 door monocyten uit navelstrengbloed van kinderen van atopische ouders reeds verschillend kan zijn van deze van kinderen van niet-atopische ouders. Deze hypothes wordt op twee niveaus bekeken. Vooreerst zullen monocyten worden geïncubeerd met antigenen en zal de productie van cytokinen en PGE2 worden vergeleken. Daarnaast zal de invloed van deze monocyten op de cytokinenproduktie en proliferatie van lymfocyten worden geëvalueerd.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Vorming van thrombine en thrombose. Belang van genetische en immunologische fenomenen. Waarde van farmacologische interventies. 21/12/1998 - 22/12/2001

              Abstract

              In dit project worden 4 grote delen bestudeerd (1) auto-antilichamen bij thrombosen; (2) impact van fibrinolytica op thrombine vorming, contact en complement motivatie; (3) effect van antibloedplaatjes en lipieden verlagende genees-middelen en voedingsinterventies op thrombinevorming; (4)genetische aspecten van thrombofilie.

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Type 1 en type 2 cytokinenprofiel van T-helper lymfocyten en T-cytotoxische/suppressor lymfocyten bij allergische patiënten (astma,..)en bij patiënten met reumatoide arthritis. 01/10/1998 - 30/09/2000

               Abstract

               T-helpercellen worden verder onderverdeeld in T- helper 1 (Th1 ) en T-helper 2 cellen (Th2), gebaseerd op de verschillende excretiepatronen van cytokinen. Th1 cellen produceren vooral interleukine-2 (IL-2) en interferon-gamma (IFN-y). Th2 cellen produceren cytokinen zoals IL-4, IL-5, IL-10 en IL-13. Naar analogie met deze onderverdeling van T-helper (CD4+) cellen, werd bij de T-cytotoxische/suppressor (CD8+) cellen ook 2 subpopulaties beschreven, die eenzelfde functionele heterogeniteit bezitten: Tc1 en Tc2 cellen. Th1 cellen zijn belangrijk in het ontstaan en beloop van autoimmuun ziekten zoals reumatoide artritis. Daarentegen vertonen allergische patiënten een overwicht aan Th2 cytokinen. In deze studie wordt de invloed van ziekteactiviteit en therapeutische interventies op het cytokinenprofiel bij allergische patiënten (atopisch eczeem. allergisch astma, hymenoptera anafylaxis) en bij reumatoide artritis patiënten onderzocht.

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Invloed van bisfosfonaten op corticoïd-geïnduceerde osteoporose bij reumatoïde artritis. 01/10/1996 - 31/12/1998

                Abstract

                In deze studie wordt de invloed van bisfosfonaten bestudeerd op botmineraalgehalte en biologische parameters van osteoporose bij patiënten met reumatoïde artritis die behandeld worden met lage dosis prednisolone. Tevens wordt de invloed van bisfononaten onderzocht op de productie van inflammatoire cytokines (Tumor necrosis factor, interleukine-1 en 6) in vitro door monocyten.

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Studie van lymphocyten van navelstreng bloed als predictie van atopische aandoeningen. 01/01/1996 - 31/12/1999

                 Abstract

                 Doelstelling van dit project is het bestuderen van lymfocyten van navelstrengbloed bij een groep niet-geselecteerde pasgeborenen, geboren na een normale zwangerschap en een normale spontane vaginale partus. Deze kinderen zullen de eerste twee levensjaren gevolgd worden met specifieke aandacht voor het ontstaan van astma en eczeem. Uiteiendelijke bedoeling is om na te gaan of kinderen die astma of eczeem zullen vertonen een ander lymfocytair profiel hebben dan gezonde kinderen.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Studie van lymfocyten van navelstrengbloed als predictie van atopische aandoeningen (astma en eczeem). 01/01/1996 - 31/12/1996

                  Abstract

                  Doelstelling van dit project is het bestuderen van lymfocyten van navelstrengbloed bij een groep niet-geselecteerde pasgeborenen, geboren na een normale zwangerschap en een normale spontane vaginale partus. Deze kinderen zullen de eerste twee levensjaren gevolgd worden met specifieke aandacht voor het ontstaan van astma en eczeem. Uiteiendelijke bedoeling is om na te gaan of kinderen die astma of eczeem zullen vertonen een ander lymfocytair profiel hebben dan gezonde kinderen.

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   De rol van blootstelling aan siliciumverbindingen in anca-geassocieerde glomerulonefritiden. 01/01/1995 - 31/12/1997

                   Abstract

                   Deze studie beoogt het verband te bestuderen tussen de beroepsmatige blootstelling aan siliciumverbindingen en de ontwikkeling van ANCA positieve glomerulonefritis. Het bestaat uit een case control studie waarbij zal nagegaan worden welke en in welke mate siliciumverbindingen nefrotoxisch zijn, een toxicologisch luik waarbij het broncho-alveolaire lavagevocht van ANCA-positieve patiënten zal onderzocht worden, een chemisch luik waarbij de identificatie/specificatie van de siliconen deeltjes zal worden onderzocht en een dierexperimentaal model waarbij het pathophysiologisch mechanisme van de long/nier effecten zal bestudeerd worden.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    De rol van blootstelling aan/en inhalatie van silicumverbindingen in anca-geassocieerde glomerulonefritiden. 01/01/1995 - 31/12/1995

                    Abstract

                    Er wordt nagegaan (1) wat het verband is tussen blootstelling aan siliciumverbindingen en het voorkomen van ANCA positieve glomerulonefritiden (2) wat de waarde is van BAL in de evaluatie van de blootstelling aan siliciumverbindingen (3) wat de aard en de samenstelling is van deze siliciumverbindingen in de werkatmosfeer. Bovendien zal een experimenteel ratmodel worden ontwikkeld.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Adhesie en interactie van inflammatoire cellen met endotheel en kraakbeen bij rheumatoïde arthritis. 30/09/1992 - 30/09/1996

                     Abstract

                     In dit project over rheumatoïde arthritis wordt een belangrijke initiële stap van de ontsteking nl. de adhesie van inflammatoire cellen aan endotheel bestudeerd. Hierbij worden vooral de neutrofiel en de eosinofiel vergeleken. Tevens wordt op kraakbeenniveau de adhesie en interactie tussen granulocyt en chondrocyt onderzocht.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Rol van de eosinofiel en interactie eosinofiel - endotheel bij rheumatoide arthritis (RA). 01/01/1990 - 31/12/1990

                      Abstract

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Rol van de eosinofiel en interactie eosinofiel - endotheel bij rheumatoide arthritis (RA). 01/01/1990 - 31/12/1990

                       Abstract

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject