Onderzoeksgroep

Expertise

- Economische en financiële evalutie van projecten als onderdeel van de armoedebestrijding - Formulering van nationaal strategische documenten en voorstellen voor acties ter bevordering van de leefomstandigheden van de bevolking - Training in agro-economie, bedrijfsbeheer en planning - Projectmanagement - Socio-economische studies - Agro-systeem analyse - Formulering van ontwikkelingsprojecten - Marktstudies en sector gebonden studies van landbouwproducten in de ontwikkelingslanden - Ruraal economische optimisatie-modellen

Habitat gebruik, de populatiedynamiek van knaagdieren en mogelijkheden voor de transmissie van zoönosen in agro-ecosystemen en menselijke nederzettingen in de regio van de Tiger, Noord-Ethiopië. 01/04/2009 - 31/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR . UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Etude de la dynamique des systemes d'exploitation agricole dans les provinces densement peuplees de Ngozi et Muyinga, Burundi. 01/06/2007 - 31/05/2011

Abstract

L'objectif du présent projet est double: - Sur le plan du développement, l'objectif est de mettre en oeuvre des stratégies d'exploitation agricole qui visent l'amélioration du niveau de vie du monde rural dans deux provinces densément peuplées au Nord du Burundi. - Sur le plan académique, il s'agira de contribuer au meilleur fonctionnement des services du Département d'Economie Rural de la Faculté des Sciences Agronomiques de l'Université du Burundi.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Dynamiek van knaagdieren en schade door regengewassen in Tigray, Noord-Ethiopië: ontwikkeling en evaluatie van beheersstrategieën voor knaagdieren. 01/04/2006 - 31/03/2008

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Black economic empowerment in Sout Africa : The case of the wine industry. 01/01/2005 - 31/12/2006

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

IUS programma met de Sokoine University of Agriculture, Tanzania. 01/04/2004 - 31/03/2007

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Economic reform and development in South Africa: the tension between equity and economic efficiency - the case of agriculture and agri-business. 17/12/2001 - 17/12/2004

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Land use systems in the communal areas of central Eastern Cape research project. 10/12/1997 - 10/03/2001

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject