Onderzoeksgroep

Farmacognosie, Functionele voeding en Farmaceutische Analyse (NatuRA)

Expertise

Atoomabsorptie spectrometrie (AAS) van sporenelementen. NMR (Nucleaire Magnetische Resonantie) spectroscopie. LC-SPE-NMR (Vloeistiof Chromatografie - Vaste Fase Extractie - NMR spectroscopie). LC-MS (Vloeistof Chromatografie - Massa Spectrometrie. Farmaceutische en Fytochemische Analyse, kwaliteitscontrole. In vitro Gastro-Intestinaal Dialyse Model (GIDM) met colon fase In vitro en in vivo oxidatieve stress parameters;

Ontstekingsremmende iridoiden en alkaloïden van enkele veel gebruikte en enkele minder gekende medicinale planten. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Veel acute en chronische ziekten zijn geassocieerd met ontstekingsprocessen. Dit project focust op 3 klassen natuurproducten met beloftevolle ontstekingswerende eigenschappen, nl. oxindol alkaloiden en phenanthridone alkaloiden, werkzaam op de NF-kB pathway; en iridoiden, werkzaam op het COX doelwit. Omwille van hun beloftevolle activiteit tegen NF-kB, zal een reeks oxindol alkaloiden geïsoleerd worden uit Uncaria tomentosa en U. rhynchophylla, om hun NF-kB inhiberende werking te onderzoeken. Daarnaast zal ook de activiteit op hetzelfde doelwit geëvalueerd worden van phenanthridone alkaloiden, een weinig onderzochte groep producten van de Amaryllidaceae familie. Veel iridoid-bevattende planten zijn gekend omwille van hun ontstekingsremmende werking, zoals Harpagophytum procumbens (duivelsklauw). Iridoiden komen dikwijls voor als glycosiden; aangetoond werd dat deze eerst door beta-glycosidase activiteit van de darmflora moeten gehydrolyseerd worden, maar de structuur van de uiteindelijke actieve producten is niet gekend. In het huidige project zal een reeks iridoiden geïsoleerd worden uit H. procumbens, en enkele in vitro benaderingen zullen gevolgd worden om hun metabolieten te produceren, de structuur ervan te bepalen, en te evalueren voor hun inhiberende werking op COX1/2. Tenslotte zal een humane pilootstudie uitgevoerd worden om de metabolieten, die in vitro actief waren, in plasma op te sporen en te kwantifiëren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling en validatie van analytische methoden voor de kwaliteitscontrole van voedingssupplementen op basis van planten (ANAHERBAFOOD). 28/10/2019 - 31/12/2021

Abstract

Het Koninklijk Besluit (KB) van 29.08.19971 aangepast in 2017 (KB 24.01.2017)1 legt een aantal criteria en analytische voorwaarden op, waaraan voedingssupplementen op basis van planten moeten voldoen. Deze voorwaarden kunnen geformuleerd zijn als "bevat geen detecteerbare hoeveelheden van …" of "kan een maximale hoeveelheid van …" een bepaald product of klasse van producten bevatten. Echter, in veel gevallen zijn analytische methoden hiervoor niet beschikbaar of ontoereikend. Het algemene doel van dit project is de ontwikkeling en validatie van analytische methoden om dergelijke producten op te sporen (en een detectielimiet te bepalen), of om deze te quantifieren.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Installatie van een center of excellence in Centraal-Oost Cuba om de productie en het onderzoek naar bioactieve planten te bevorderen. 01/01/2017 - 31/12/2021

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Het doel van het project is om een center of excellence te installeren in Centraal-Oost Cuba voor onderzoek naar traditioneel gebruikte bioactieve planten en hun metabolieten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek van geselecteerde klassen van natuurproducten als inhibitoren van "Advanced Glycation Endproducts" (AGEs) en modulatoren van autofagie 01/10/2017 - 30/09/2019

Abstract

Uit voorafgaand onderzoek in het gastlaboratorium was reeds gebleken dat verscheidene klassen natuurproducten, meer bepaald polymethoxyflavones, biflavonoiden, xanthones en quinazoline alkaloïden, "AGEs" (Advanced Glycation Endproducts) inhiberende eigenschappen vertonen. AGEs zijn betrokken bij degradatie van eiwitten, diabetische complicaties, atherosclerose, kanker, neurodegeneratieve aandoeningen, en tal van ouderdomsverschijnselen. Vastgesteld werd dat AGEs autofagie induceren; dit is een in het algemeen gunstig subcellulair effect dat bijdraagt tot cellulaire homeostase en adaptatie aan stress condities, door de verwijdering van beschadigd of ongewenst intracellulair materiaal. Net zoals AGEs vorming, wordt autofagie in verband gebracht met verscheidene pathologische condities, zoals hart- en vaatziekten, kanker en neurodegeneratieve aandoeningen. Autofagie is gestimuleerd bij atherosclerose bij oxidatieve stress. Daarom werden AGEs inhibitie en modulatie van autofagie geselecteerd als doelwit voor het testen van de vermelde productklassen, en om structuur-activiteirsrelaties vast te leggen.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Pieters Luc
 • Mandaathouder: Velichkova Stefaniya

Onderzoeksgroep(en)

Cacao: Exploitatie van het volledige potentieel van cacao grondstoffen door nieuwe verwerkingstechnieken 01/09/2017 - 31/08/2021

Abstract

REVICO streeft naar de ontwikkeling van innovatieve fermentatie en downstream verwerkingsmethodes met als doel een duurzaam en optimaal gebruik van de verschillende componenten van de cacaoboon en alle daaraan gerelateerde toepassingen; hierbij gaat bijzonder aandacht uit naar smaak- en gezondheidsbevorderende componenten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Van Insect tot surfactant (INFACT) 01/09/2017 - 31/08/2019

Abstract

Het innovatiedoel van dit project is de introductie van de zwarte wapenvlieg als een nieuwe hoogwaardige en duurzame bron van vetten, waaruit groene surfactanten worden geproduceerd met behulp van groene en minder vervuilende chemische synthesewegen. Om dit project uit te voeren worden volgende concrete acties gedefinieerd: (1) Opzuivering van insectenvetten (solventextractie opgevolgd met traditionele degumming methodes en een innovatieve enzymatische degumming route); (2) Productie van groene surfactanten (3 cases werden in samenspraak met het bedrijven in de gebruikersgroep gedefinieerd, waarbij telkens een surfactant of surfactantmengsel wordt gesynthetiseerd; (3) Karakterisatie van de geproduceerde surfactanten en (4) Perceptiemeting van consumenten naar het gebruik van insectenvetten in niet-voedingsproducten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Analyse rode gist rijst. 23/03/2017 - 31/12/2017

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UAntwerpen en anderzijds de opdrachtgever. UAntwerpen levert aan de opdrachtgever de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

1H-NMR en LCMS-metabolomics studie van humaan plasma en perifeer bloed mononucleaire cellen (PBMC) voor vroege detectie van colorectale kanker. 01/10/2016 - 30/09/2019

Abstract

De functionele niveau's van een biologisch systeem omvatten het genoom, transcriptoom, proteoom en metaboloom, en dit laatste is meest typisch voor het fenotype. Tumoren ontwikkelen een tumor-specifiek metabolisme waardoor ze sterk proliferatief worden, onafhankelijk van het weefseltype, waarvan ze een aantal kenmerken behouden. Onderzoek van het kanker metaboloom wordt beschouwd als een veelbelovende manier om fenotypische veranderingen op te sporen en om zo specifieke biomerkers te identificeren. 1H-NMR spectroscopie en LC-MS zijn de twee voornaamste spectroscopische technieken gebruikt bij metabole analyse. Dit project focust op colorectale kanker, en het opsporen van biomerkers in plasma en peripheer bloed mononucleaire cellen (PBMC).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Implementatie van een referentie centrum voor farmaceutische en farmacologische studies in Cuba ter ondersteuning van het gebruik van formulaties op basis van inheemse natuurproducten. 13/03/2016 - 31/12/2019

Abstract

Dit project heeft als doel de implementatie van een referentie centrum voor farmaceutische en farmacologische studies in Cuba ter ondersteuning van het gebruik van formulaties op basis van inheemse natuurproducten. Dit omvat de bereiding van plantenextracten, extractie en opzuivering, analyse en structuuropheldering, farmacologische evaluatie, en ontwikkelen van systemen voor optimale biologische beschikbaarheid. Dit dient te gebeuren volgens internationale standaarden, om het gebruik van natuurproducten in het National System of Health (NSH) in Cuba te bevorderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de karakterisatie van nieuwe "lead" verbindingen uitgaande van natuurlijke pro-drugs en hun metabolieten, toegepast op ontstekingsremmende geneesmiddelen. 01/02/2016 - 31/01/2020

Abstract

Een innovatieve benadering wordt voorgesteld om nieuwe "lead compounds" te karakteriseren uit natuurlijke bronmaterialen. Veel natuurproducten zijn pro-drugs, die gemetaboliseerd en geactiveerd moeten worden na orale inname. Nochtans wordt dit aspect meestal over het hoofd gezien bij het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen. In dit project werden Salix soorten (wilgenbast) en Filipendula ulmaria (moerasspirea) geselecteerd als onderzoeksobjecten voor de karakterisatie van nieuwe "leads" voor ontstekingsremmende geneesmiddelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Nieuwe natuurproducten voor gezond ouder worden afkomstig uit mediterrane en andere eetbare planten 01/01/2016 - 31/12/2019

Abstract

Het doel van het MediHealth project is een nieuwe benadering introduceren voor het vinden van actieve inhoudsstoffen van eetbare planten uit het mediterrane dieet en andere planten van globale oorsprong, die een gunstig effect hebben op ouderdomsverschijnselen. Dit zal worden gerealiseerd in een uitgebalanceerd uitwisselingsschema van onderzoekers uit 5 universiteiten en 4 bedrijven uit Europa, evenals 4 universiteiten uit niet-Europese landen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek van geselecteerde klassen van natuurproducten als inhibitoren van "Advanced Glycation Endproducts" (AGEs) en modulatoren van autofagie. 01/10/2015 - 30/09/2017

Abstract

Uit voorafgaand onderzoek in het gastlaboratorium was reeds gebleken dat verscheidene klassen natuurproducten, meer bepaald polymethoxyflavones, biflavonoiden, xanthones en quinazoline alkaloïden, "AGEs" (Advanced Glycation Endproducts) inhiberende eigenschappen vertonen. AGEs zijn betrokken bij degradatie van eiwitten, diabetische complicaties, atherosclerose, kanker, neurodegeneratieve aandoeningen, en tal van ouderdomsverschijnselen. Vastgesteld werd dat AGEs autofagie induceren; dit is een in het algemeen gunstig subcellulair effect dat bijdraagt tot cellulaire homeostase en adaptatie aan stress condities, door de verwijdering van beschadigd of ongewenst intracellulair materiaal. Net zoals AGEs vorming, wordt autofagie in verband gebracht met verscheidene pathologische condities, zoals hart- en vaatziekten, kanker en neurodegeneratieve aandoeningen. Autofagie is gestimuleerd bij atherosclerose bij oxidatieve stress. Daarom werden AGEs inhibitie en modulatie van autofagie geselecteerd als doelwit voor het testen van de vermelde productklassen, en om structuur-activiteirsrelaties vast te leggen.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Pieters Luc
 • Co-promotor: Apers Sandra
 • Mandaathouder: Velichkova Stefaniya

Onderzoeksgroep(en)

Fytochemisch en farmacologisch onderzoek van medicinale planten uit Pakistan. 15/07/2015 - 14/07/2016

Abstract

Dit project omvat het fytochemisch en farmacologisch onderzoek van vier medicinale planten, meer bepaald Nymphoides indica, Kickxia ramosissima, Cordia dichotoma and Ferula narthex, traditioneel gebruikt in Pakistan voor verschillende therapeutische doeleinden, namelijk omwille van hun antimicrobiële eigenschappen en bij diabetes. Hun inhoudsstoffen zullen geïsoleerd worden, geïdentificeerd met behulp van spectroscopische methoden, en farmacologisch geëvalueerd voor hun antimicrobiële activiteit, en in enkele in vitro modellen gerelateerd met diabetes.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Medicinale chemie - drug discovery (ADDN). 01/01/2015 - 31/12/2020

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de karakterisatie van nieuwe "lead" verbindingen uitgaande van natuurlijke pro-drugs en hun metabolieten. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Veel natuurproducten zijn pro-drugs die na orale toediening gemetaboliseerd en geactiveerd worden, maar dit aspect wordt dikwijls over het hoofd gezien bij het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen. In dit project werden Filipendula ulmaria (moerasspirea) en Herniaria hirsuta geselecteerd als "case studies" voor de karakterisatie van nieuwe "leads" voor enerzijds ontstekingswerende geneesmiddelen, anderzijds voor geneesmiddelen tegen nierstenen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de karakterisatie van nieuwe "lead" verbindingen uitgaande van natuurlijke pro-drugs en hun metabolieten. 01/01/2015 - 31/12/2018

Abstract

Een innovatieve benadering wordt voorgesteld om nieuwe "lead compounds" te karakteriseren uit natuurlijke bronmaterialen. Veel natuurproducten zijn pro-drugs, die gemetaboliseerd en geactiveerd moeten worden na orale inname. Nochtans wordt dit aspect meestal over het hoofd gezien bij het zoeken naar nieuwe geneesmiddelen. In dit project werden Nauclea pobeguinii (bast), Herniaria hirsuta (kruid), Salix soorten (wilgenbast) en Filipendula ulmaria (moerasspirea) geselecteerd als onderzoeksobjecten voor de karakterisatie van nieuwe "leads" voor geneesmiddelen tegen malaria, nierstenen, en bij ontstekingen. LC-MS en NMR platformen zullen ontwikkeld worden voor de snelle profilering van plantenextracten, bereid met behulp van een breed extractieprotocol, zodat een reeks extracten met het volledige spectrum aan inhoudsstoffen bekomen wordt. Vervolgens zal een gastro-intestinaal dialyse model toegepast worden, waarin humane metabolisatie gesimuleerd wordt, om mogelijke pro-drugs te activeren. Bovendien zal het dialysaat met de gastro-intestinale metabolieten behandeld worden met microsomale S9 fractie om levermetabolisatie na te bootsen. De verkregen gemetaboliseerde fracties (voor en na S9 behandeling) zullen eveneens in de LC-MS en NMR platformen geprofileerd worden, en vergeleken met de originele profielen. Simultaan zullen alle extracten en gemetaboliseerde fracties farmacologisch geëvalueerd worden in een reeks in vitro modellen voor activiteit tegen malaria, nierstenen of bij ontstekingen. Farmacologische en chromatografische / fytochemische gegevens zullen geanalyseerd worden met multivariate data analyse in een "metabolomics" benadering, teneinde de actieve bestanddelen of metabolieten te identificeren. Gerichte isolatie en bevestiging van de farmacologische activiteit in vitro en in vivo zal dan leiden tot de karakterisatie van nieuwe "leads" tegen malaria, nierstenen en infecties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de karakterisatie van nieuwe "lead" verbindingen uitgaande van natuurlijke pro-drugs en hun metabolieten. 01/10/2014 - 30/09/2017

Abstract

Veel natuurlijke verbindingen zijn pro-drugs welke gemetaboliseerd en geactiveerd worden na orale toediening. Dit aspect wordt echter meestal niet in rekening gebracht bij het zoeken naar nieuwe "lead" verbindingen als therapeutische middelen. In dit project zijn Filipendula ulmaria en Herniaria hirsuta geselecteerd als case studies voor de karakterisering van nieuwe "lead" verbindingen voor anti-inflammatoire drugs en drugs ter behandeling van nefrolithiase. Een LC-MS en 1H-NMR platform zal gebruikt worden voor de metabolische profilering van plant extracten. Deze extracten zullen bereid worden met generieke extractiemethoden om de volledige waaier aan bestanddelen te omvatten. Ten tweede zal het platform uitgebreid worden met een dialyse model dat de menselijke gastro-intestinale (GI) metabolisatie nabootst. Dit dialyse model zal ingezet worden om potentiële pro-drugs te activeren. Het dialysaat dat de GI metabolieten bevat zal vervolgens behandeld worden met microsomale S9 fracties om lever metabolisatie na te bootsen. De resulterende stalen (vóór en na S9 behandeling) zullen geprofileerd worden met hetzelfde LC-MS en 1H-NMR platform en vergeleken worden met de originele profielen. De geproduceerde extracten zullen ook farmacologisch geëvalueerd worden met een range van in vitro assays gerelateerd aan anti-inflammatoire en anti-nefrolithiase eigenschappen. Farmacologische en chromatografische/fytochemische data zullen geanalyseerd worden in een "metabolomics" aanpak door gebruik te maken van multivariaat data analyse om zo de farmacologisch actieve bestanddelen en hun metabolieten te karakteriseren als nieuwe "lead" verbindingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Beschermende effecten van Zuid-Afrikaanse planten op mycotoxine-geïnduceerde mutageniciteit en toxiciteit. 01/09/2014 - 31/08/2016

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds VLIR. UA levert aan VLIR de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

 • Promotor: Pieters Luc
 • Co-promotor: Apers Sandra
 • Co-promotor: Verschaeve Luc

Onderzoeksgroep(en)

Gedeeltelijke plaatsing van de NMR-infrastructuur voor de structurele opheldering van synthetische en natuurlijke stoffen. 19/05/2014 - 31/12/2018

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Herculesstichting. UA levert aan de Herculesstichting de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Inhibitie van geavanceerde versuikerings- en geavanceerde vervettingseindproducten (AGEs en ALEs) door phytochemicaliën van Japanse en Nepalese kruiden . 01/01/2014 - 31/12/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het beschermende effect van Zuid-Afrikaanse planten op mycotoxine-geïnduceerde mutageniteit en toxicitieit . 01/12/2013 - 30/11/2016

Abstract

Mycotoxines zijn de oorzaak van ziekten bij dieren, en van verminderde productie van bv. eieren, melk of vlees, omwille van hun genotoxische effecten. Aflatoxines behoren tot de belangrijkste mycotoxines, en zijn sterk carcinogeen. In dit project wordt de mogelijkheid onderzocht om extracten van geselecteerde Zuid-Afrikaanse planten te gebruiken om de negatieve effecten van aflatoxines in dierenvoeding tegen te gaan.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek van immuun en oxidatieve stress status in ADHD en de effecten van polyfenolrijke plantenextracten in ADHD therapie. 01/10/2013 - 30/09/2015

Abstract

Recent onderzoek wijst op verstoringen in immuniteit en verhoogde oxidatieve stress bij ADHD. De eerste fase van dit project richt zich op de bepaling van immuunverstoringen en oxidatieve stress bij ADHD. In de tweede fase wordt het effect van een polyfenolrijk extract van Pinus pinaster schors (Pycnogenol®) op gedrag, co-morbide symptomen en immuun en oxidatieve status van ADHD patiënten vergeleken met methylfenidaat (standaardbehandeling van ADHD), placebo of geen interventie in een parallelle trial.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Structuur-activiteitsrelatie onderzoek van cyclopeptide alkaloiden als potentiële nieuwe geneesmiddelen. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

In dit project wordt een LC-NMR en LC-MS platform aangewend voor de 'metabolic profiling' van verschillende medicinale planten, meer bepaald Hymenocardia acida, Canthium venosum en vier Ziziphus soorten, waarin cyclopeptide alkaloiden aanwezig zijn, gevolgd door gerichte isolatie van deze producten. De cyclopeptide alkaloiden zullen geanalyseerd worden in verschillende farmacologische testen, waarbij hun antimicrobiële werking (o.a. antiplasmodiale werking) en effectiviteit bij diabetes en zijn complicaties (alpha-glucosidase remming, inhibitie van Advanced Glycation Endproducts (AGEs) vorming) wordt nagegaan. De gecreëerde bibliotheek zal vervolgens aangewend worden om structuur-activiteitsrelaties vast te leggen, om zo te komen tot 'lead compounds' die kunnen dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Fytochemisch en farmacologisch onderzoek van medicinale planten uit Pakistan. 01/11/2012 - 31/10/2013

Abstract

Doel van dit project is de isolatie, structuuropheldering en fytochemische analyse van biologisch actieve inhoudsstoffen van geselecteerde medicinale planten uit Pakistan. Focus van het project ligt op planten gebruikt omwille van hun antimicrobiële eigenschappen (tegen infectieziekten), en op planten gebruikt bij diabetes, om complicaties tegen te gaan of de ziektetoestand te verbeteren. Dit onderzoek kan resulteren in de karakterisatie van "lead" verbindingen voor nieuwe geneesmiddelen, en kan een wetenschappelijke basis bieden voor het traditioneel gebruik van de onderzochte planten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek van immuun en oxidatieve stress status in ADHD en de effecten van polyfenolrijke plantenextracten in ADHD therapie. 01/10/2012 - 30/09/2013

Abstract

Recent onderzoek wijst op verstoringen in immuniteit en verhoogde oxidatieve stress bij ADHD. De eerste fase van dit project richt zich op de bepaling van immuunverstoringen en oxidatieve stress bij ADHD. In de tweede fase wordt het effect van een polyfenolrijk extract van Pinus pinaster schors (Pycnogenol®) op gedrag, co-morbide symptomen en immuun en oxidatieve status van ADHD patiënten vergeleken met methylfenidaat (standaardbehandeling van ADHD), placebo of geen interventie in een parallelle trial.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

"Advanced Glycation Endproducts" (AGEs) inhibitoren van Momordia charantia (Bitter lemon) en Citrus depressa (Sikwasha). 01/10/2012 - 30/09/2013

Abstract

"Advanced Glycatiotion Endproducts" (AGEs) zijn een heterogene groep verbindingen, die een rol spelen bij de complicaties van diabetes. Het doel van dit project is om AGEs inhiberende producten te onderzoeken van twee planten, Momordia charantia en Citrus depressa, en de sterkst actieve inhoudsstoffen te identificeren. Deze kunnen dan gebruikt worden als "lead compounds" voor nieuwe geneesmiddelen bij diabetes en zijn complicaties.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Structuur-activiteitsrelatie onderzoek van cyclopeptide alkaloiden als potentiële nieuwe geneesmiddelen. 01/10/2012 - 31/12/2012

Abstract

In dit project wordt een LC-NMR en LC-MS platform aangewend voor de 'metabolic profiling' van verschillende medicinale planten, meer bepaald Hymenocardia acida, Canthium venosum en vier Ziziphus soorten, waarin cyclopeptide alkaloiden aanwezig zijn, gevolgd door gerichte isolatie van deze producten. De cyclopeptide alkaloiden zullen geanalyseerd worden in verschillende farmacologische testen, waarbij hun antimicrobiële werking (o.a. antiplasmodiale werking) en effectiviteit bij diabetes en zijn complicaties (alpha-glucosidase remming, inhibitie van Advanced Glycation Endproducts (AGEs) vorming) wordt nagegaan. De gecreëerde bibliotheek zal vervolgens aangewend worden om structuur-activiteitsrelaties vast te leggen, om zo te komen tot 'lead compounds' die kunnen dienen als uitgangspunt voor de ontwikkeling van een nieuw geneesmiddel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Fytochemisch onderzoek van twee medicinale planten uit Pakistan: Ziziyphus oxyphylla en Cedrela serrata. 01/07/2012 - 31/12/2012

Abstract

Doel van dit project is het onderzoek naar de biologisch actieve inhoudsstoffen van twee medicinale planten uit Pakistan, meer bepaald Ziziyphus oxyphylla (Rhamnaceae) en Cedrela serrata (Meliaceae). Hun inhoudsstoffen zullen chromatografisch geïsoleerd worden, geïdentificeerd met behulp van spectroscopische methoden, en farmacologisch getest in verscheidene modellen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek naar de actieve metabolieten van veelbelovende natuurlijke producten. 01/01/2012 - 31/12/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Antimalariabestanddelen en metabolieten van Nauclea pobeguinii. 21/06/2011 - 31/12/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Medicines for Malaria Venture. UA levert aan Medicines for Malaria Venture de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Fytochemisch, analytisch en preklinisch onderzoek van plantenextracten als potentieel antitumorale therapie. 01/01/2011 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkelen van een hoogtechnologisch platform voor de zuivering van natuurlijke of synthetische verbindingen. 22/07/2010 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Het gebruik van natuurstoffen en gestandardiseerde plantenpreparaten voor antitumorale therapie. 01/07/2010 - 31/12/2014

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een LC-NMR en LC-MS metabolomics platform voor het structuur-activiteitsrelatieonderzoek van geselecteerde groepen natuurproducten als nieuwe "lead" verbindingen voor antiplasmodiale en antivirale geneesmiddelen. 01/06/2010 - 31/03/2011

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van een LC-NMR en LC-MS metabolomics platform voor het structuur-activiteitsrelatie onderzoek van geselecteerde groepen natuurproducten als nieuwe "lead" verbindingen voor antiplasmodiale en antivirale geneesmiddelen. 01/10/2009 - 30/09/2010

Abstract

Dit project omvat de uitbouw van een technologisch platform bestaande uit LC-MS-DAD en LC-NMR om de metaboloom profilering van veelbelovende medicinale planten (in eerste instantie Nauclea pobeguinii) aan te vatten, met oog op de karakterisatie van secundaire metabolieten in hun complexe matrix. De opzuivering van enkel de meest belovende producten, gevolgd door hun biologische en farmacologische evaluatie, kan dan op een efficiënte wijze leiden tot "lead compounds" voor nieuwe geneesmiddelen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Structuuropheldering van synthetische stoffen en natuurproducten met behulp van NMR en LC-NMR spectroscopie. 19/12/2008 - 18/12/2013

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht toegekend door de Universiteit Antwerpen. De promotor levert de Universiteit Antwerpen de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd door de universiteit.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Ontwikkeling van wetenschappelijk onderbouwde, kwaliteitsvolle fytotherapeutica. 01/07/2008 - 22/04/2015

Abstract

Door de groeiende interesse en gebruik van medicinale planten rijzen nieuwe bedrijfjes die deze producten op onze markt verdelen als paddenstoelen uit de grond en zijn er vele nieuwe preparaten die overwaaien vanuit Azië en de VS, verkrijgbaar via het internet. Bij dit soort van ongecontroleerde blootstelling van de bevolking aan dergelijke preparaten dient men zich vragen te stellen over de juiste indicatie en de juiste dosering en in het bijzonder over de mogelijke contra-indicaties en nevenwerkingen. Om zijn huidige gunstige marktpositie te handhaven en een waardige aanvulling voor de traditionele geneeskunde te kunnen betekenen dienen ook de nieuwe en komende fytotherapeutica wetenschappelijk ondersteund en kwalitatief hoogstaand te zijn. Het beoogde onderzoek, het aantonen van de werkzaamheid en de non-toxiciteit en het nagaan van de kwaliteit van dergelijke preparaten, is dus van groot belang voor de volksgezondheid.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Saponinebiosynthese in hybride cel- en weefselstructuren. 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Natuurlijke hybridisatie van plantenspecies vormt een onderdeel van de mechanismen die een belangrijke bijdrage leveren tot de evolutie en diversificatie van soorten. Hierbij kunnen nieuwe secundaire metabolieten of nieuwe combinaties van bestaande secundaire metabolieten binnen plantenindividuen ontstaan die voorheen niet in de ouderlijke planten voorkwamen. Een belangrijke stap in het maken van hybriden is de selectie van de gewenste fusieproducten. Hiervoor zal een nieuwe methode uitgetest worden die de selectiecapaciteit aanzienlijk kan verbeteren. Hybride celculturen zullen worden geanalyseerd op het vlak van groei, saponineproductie en -samenstelling, en genoomorganisatie. Het is de bedoeling om hoogproducerende celculturen te bekomen, waarbij bij voorkeur de biologisch meest actieve saponinen als hoofdcomponent gevormd worden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

In vitro en in vivo onderzoek van metabolisatie door de darmflora, absorptie, en antioxidatieve werkzaamheid van polyfenolische bestanddelen van humane voeding. 01/01/2008 - 31/12/2011

Abstract

Enerzijds willen we het effect meten van de orale toediening van gestandardiseerde preparaten met plantaardige polyfenolen op een aantal parameters van oxidatieve stress in vivo (in proefdieren; anderzijds willen we in een in vitro dialysemodel met colonfase de metabolisatie van polyfenolen door de darmflora, de absorptie van deze metabolieten, en hun antioxidatieve effecten bestuderen. De resultaten in beide modellen zullen met elkaar vergeleken worden: we zullen nagaan of de in het in vitro model gevormde metabolieten ook daadwerkelijk in vivo in het plasma aanwezig zijn, in welke mate deze metabolieten nog steeds antioxidatief werkzaam zijn, en of er een correlatie bestaat met de reductie van de in vivo oxidatieve stress parameters. Na validatie kan het in vitro dialysemodel met colonfase een belangrijk hulpmiddel zijn bij het verder onderzoek van de metabolisatie en de activiteit van polyfenolen, en ten dele een alternatief vormen voor dierproeven.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Service de soutien technique permanent pour l'entretien et la réparation des instruments de laboratoire à l'UNIKIN. Etude de réalisation. 01/12/2007 - 31/03/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Onderzoek van de in vivo anti-oxidatieve effecten van gestandardiseerde plantaardige preparaten in een diabetisch rat-model. 01/07/2006 - 31/12/2010

Abstract

In een eerste fase van het onderzoek zullen de voornaamste anti-oxidatieve bestanddelen van Pueraria lobata, Cynara scolymus en Olea europaea, planten rijk aan polyfenolen, gekarakteriseerd worden en hun in vitro anti-oxidatief profiel bepaald. Vervolgens dienen geschikte analyse¬methodes ontwikkeld en gevalideerd te worden om de plantenextracten op deze actieve componenten te standardiseren, om dan over te gaan tot in vivo evaluatie in een diabetisch rat-model.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Karakterisering van biologisch actieve plantmetabolieten en koolstofhoudende aerosolen met behulp van massaspectrometrische methoden. 01/01/2006 - 31/12/2009

Abstract

In dit project nemen we ons voor om structuuronderzoek verder te zetten aan biologisch actieve plantmetabolieten en koostofhoudende aërolsolen m.b.v. massaspectrometrische methodologie die gebaseerd is op een zachte ionisatietechniek, meer bepaald, elctrospray ionisatie (ES), botsings-geïnduceerde fragmentatie ("collision-induced dissociation", afgekort CID) en tandem massaspectrometrie. Methoden zullen worden ontwikkeld voor het bepalen van de sterkte van niet-covalente drug-haemine interacties, voor de karakterisering van plantmetabolieten in ruwe extracten met een potentiële antimalaria werking, en voor de structuurbepaling van biologisch actieve plantmetabolieten geïsoleerd uit medicinale planten en van polaire organische moleculen in aërosolen. De navorsingen gepland in het kader van dit project houden verband met : 1) Onderzoek over de niet-covalente interactie tussen haemine en plantmetabolieten met potentiële antiplasmodiale activiteit; 2) Structuuropheldering van ongekende biologisch actieve plantmetabolieten, geïsoleerd uit medicinale planten; 3) Structuuropheldering van oxidatieproducten van isopreen in smogkamer- en biogene natuurlijke aërosolen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Combinatoriële Biosynthese in Planten. (Combiplan) 01/04/2005 - 30/09/2009

  Abstract

  Doel van het Combiplan project is het tot stand brengen van een combinatorieel biosynthese platform in planten, dat de semi-rationele combinatoriële engineering van de biosynthese van bestaande en nieuwe secundaire metabolieten in plantencel culturen moet mogelijk maken. Als 'proof of concept' zal deze onderzoeksstrategie op de metaboliet klasse van de triterpeen saponinen toegepast worden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Onderzoek van dihydrobenzofuran lignanen werkzaam tegen leishmaniasis. 01/04/2005 - 30/09/2005

  Abstract

  Uitgaande van een in de onderzoeksgroep gekarakteriseerde 'lead compound' behorende tot de klasse van de dihydrobenzofuran liganen, werkzaam tegen Leishmaniasis, zal een meer diepgaand structuur-activiteitsrelatie onderzoek van dergelijke producten uitgevoerd worden. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van specifieke up-to-date synthetische methoden voor lignanen, en QUASAR (Quantitative Structure-Activity Relationship) technieken.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Ontwikkeling van nieuwe antiparasitaire "lead" verbindingen tegen malaria, trypanosomiasis en leishmaniasis : een multidisciplinaire benadering. 01/01/2004 - 31/12/2007

  Abstract

  Parasitaire infectieziekten zoals malaria, trypanosomiasis en leishmaniasis maken nog steeds talrijke slachtoffers, vooral in ontwikkelingslanden. Het doel van dit project is op een multidisciplinaire manier nieuwe geneesmiddelen tegen deze aandoeningen te ontwikkelen: karakterisatie van nieuwe "leads" uit planten; verder onderzoek van indoloquinoline structuren op basis van een bestaande "lead"; en design van trypanothion synthetase- en prolyloligopeptidase inhibitoren.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Onderzoek van de chemopreventieve eigenschappen en structuur-activiteitsrelaties van de inhoudsstoffen van Calendula officinalis, Pueraria lobata en Calophyllum inophyllum. 01/10/2003 - 30/09/2006

  Abstract

  Kanker eist jaarlijks miljoenen levens. Wereldwijd is kanker de grootste doodsoorzaak bij zowel mannen als vrouwen. Kankerchemopreventie, een term voor het eerst gebruikt door Sporn in 1976, is de preventie, inhibitie of omkering van carcinogenese door de toediening van één of meerdere chemische bestanddelen, onder de vorm van geneesmiddelen of als natuurlijke bestanddelen van onze voeding. Doordat carcinogenese een meerstaps proces is zijn er verschillende aangrijpingspunten mogelijk voor chemopreventie. Gebaseerd op het tijdstip van interactie worden verschillende types van chemopreventieve agentia onderscheiden: inhibitoren van carcinogeenvorming, 'blokkerende agentia' en 'suppressieve agentia'. `Blokkerende agentia', d.w.z. inhibitoren van tumorinitiatie, zijn actief door de verhindering van de opname van de kankerverwekkende stof, door de inhibitie van de vorming of de activering van het carcinogeen, via de de-activering of detoxificatie van het carcinogeen, door het beletten van het binden van het kankerverwekkende bestanddeel aan DNA, of door verhoging van het herstel van DNA. Chemopreventieve activiteit van antioxidantia is gebaseerd op het vangen van reactieve electrofielen, het vangen van zuurstofradicalen, en de inhibitie van het arachidonzuurmetabolisme. Suppressieve agentia kunnen meer specifiek omschreven worden als inhibitoren van tumor-promotie en -progressie. Tot de antiproliferatie / antiprogressie mechanismen behoren o.a.: modulatie van de activiteit van hormonale en groeifactoren, inductie van geprogrammeerde celdood (apoptose), en inhibitie van angiogenese. Tot de potentiële kankerchemopreventieve productklassen behoren bestanddelen met anti-oestrogene, anti-inflammatoire, anti-oxidatieve en anti-angiogene eigenschappen waaronder carotenoïden, isothiocyanaten, terpenen, polyfenolen, flavonoïden, isoflavonen, sterolen, saponinen, lignanen en coumarinen. In dit project werd een selectie gemaakt van een aantal bekende medicinale planten, met als gemeenschappelijk kenmerk dat er, naast andere biologische effecten, ook chemopreventieve eigenschappen voor beschreven werden, zonder dat duidelijk aangetoond is welke producten of productgroepen hiervoor verantwoordelijk zijn en volgens welk mechanisme ze werkzaam zijn. Het onderzoek zal gericht zijn op, maar niet beperkt worden tot, klassen van bestanddelen met potentiële chemopreventieve eigenschappen, gebaseerd op literatuurgegevens en voorafgaande werkzaamheden binnen de onderzoeksgroep.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Design en ontwikkeling van angiogenese inhibitoren : een multidisciplinaire benadering. 01/01/2002 - 31/12/2005

  Abstract

  Angiogenese of aanmaak van nieuwe bloedvaten uit bestaand microvasculair weefsel is een fundamenteel aspect van vele fysiologische en pathologische processen. Deze angiogenese is ondermeer van essentieel belang bij de groei en metastasering van tumoren, bij chronische inflammatoire aandoeningen en bij diabetische retinopathie. Angiogenese inhibitoren hebben dan ook een potentieel nut bij ondermeer kankerbehandeling en arthritis. In dit project zal de design en ontwikkeling van angiogenese inhibitoren gebeuren, hetzij op rationele basis, hetzij via een 'at random' controle van chemische bibliotheken. In de rationele benadering zal gezocht worden naar inhibitoren van ofwel matrix metalloproteinasen (MMP) of urokinase type plasminogeen activator (uPA). Hierbij zal gebruik gemaakt worden van 'ligand-based drug design', gebaseerd op de structuur van gekende inhibitoren en substraten en gebaseerd op het enzymatisch werkingsmechanisme van het doelwit. Vermits de 3D structuur van beide doelwitten gekend is zal ook gebruik gemaakt worden van 'structure-based drug design'. In de 'at random' benadering zal een bibliotheek van chemische stoffen geïsoleerd uit de natuur getest worden op angiogenese modellen. In eerste instantie zullen bepaalde saponinen en dihydrobenzofuran lignanen met veelbelovende activiteit verder bekeken worden

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

  Micro-inverse NMR technieken voor de structuuropheldering en structuur-activiteitsrelatie onderzoek van biologisch werkzame glycosidische verbindingen. 01/10/2000 - 30/09/2003

  Abstract

  Dit project omvat de studie van enkele klassen van biologisch actieve glycosidische verbindingen uit medicinale planten, meer bepaald Maesa lanceolata, Aleurites moluccana, Ipomoea involucrata, Morinda moroindoides en Morinda lucida. De structuur van de geïsoleerde verbindingen zal worden opgehelderd met behulp van spectroscopische technieken, meer in het bijzonder met inverse NMR-technieken, en hun activiteit onderzocht in diverse modellen (antivirale activiteit (met inbegrip van HIV), anti-angiogenese), teneinde structuur-activiteitsrelaties te kunnen opstellen.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Structuuropheldering van biologisch actieve glycosidische verbindingen geïsoleerd uit medicinale planten mbv. Micro-inverse NMR technieken. 01/01/2000 - 31/12/2001

   Abstract

   Enkele groepen van biologisch actieve glycosidische verbindingen, namelijk saponinen, harsglycosiden en glycosidische iridoid factonen worden uit medicinale planten geïsoleerd, geïdentificeerd met behulp van spectroscopische methoden, in het bijzonder micro-inverse NMR technieken. Ze worden geëvalueerd in diverse biologische testsystemen. Structuur-activiteitsrelaties zullenopgesteld worden teneinde nieuwe lead compounds te bekomen voor antivirale en antitumorale geneesmiddelen.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Identificatie en structuur-activiteitsrelatie van antiviraal actieve en mmuno-modulerende natuurstoffen. 01/10/1998 - 30/09/2000

    Abstract

    Op basis van preliminair onderzoek werden een aantal planten geselecteerd waarvan de extracten een antiviral (met inbegrip van HIV) en/of immuno- modulerende werking vertoonden, meer bepaald Maesa lanceolata, Ipomoea involucrata, Aleurites moluciana, Clermontia arborescens en Aspilia pluriseta. Doel van het onderzoek is de inhoudsstoffen te identificeren m.b.t. NMR en MS-technieken, en de activiteit nader te bestuderen.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Massaspectrometrische structuurkarakterisatie van biomoleculen en functionele kleurstoffen : onderzoek van ionisatie- en fragmentatie mechanismen, ontwikkeling methoden en toepassingen. 01/01/1998 - 31/12/2001

     Abstract

     Het voorgesteld onderzoeksprogramma houdt verband met massaspectrometrische studies over de structuurkarakterisatie van biomoleculen, die een blijvend biologisch belang hebben, en van functionele kleurstoffen, die belangrijk zijn voor hun materiaaleigenschappen. De moleculen die zullen bestudeerd worden omvatten: lipiden, plantglycoconjugaten, peptiden, proteinen en aromatische oligomeren en polymeren. De unimoleculaire chemie van een aantal van deze verbindingen in de gasfase zal in detail onderzocht worden.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Identificatie en structuur-activiteitsrelatie van antiviraal actieve en immunomodulerende natuurstoffen. 01/10/1996 - 30/09/1998

      Abstract

      Op basis van preliminair onderzoek werden een aantal planten geselecteerd waarvan de extracten een antiviral (met inbegrip van HIV) en/of immuno- modulerende werking vertoonden, meer bepaald Maesa lanceolata, Ipomoea involucrata, Aleurites moluciana, Clermontia arborescens en Aspilia pluriseta. Doel van het onderzoek is de inhoudsstoffen te identificeren m.b.t. NMR en MS-technieken, en de activiteit nader te bestuderen.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Onderzoek van de schistosomiciede en mollusciciede werking van twee West-Afrikaanse planten (Pavetta en Harrisonia). 01/10/1996 - 30/06/1997

       Abstract

       Pavetta owariensis en Harrisonia abyssinica zijn twee West-Afrikaanse planten die schistosomiciede en mollusciciede inhoudsstoffen bevatten. Deze zullen geisoleerd en geïdentificeerd worden, zodat de plantaardige extracten kunnen gestandardiseerd worden.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Structuuropheldering van natuurlijke prototypes en synthetische analogen als potentiële nieuwe geneesmiddelen mbv. NMR spectroscopie. 01/01/1996 - 31/12/2001

        Abstract

        Biologisch actieve natuurstoffen afkomstig uit hogere planten worden gebruikt als prototype voor de synthese van analogen, met de bedoeling om aan structuur-activiteitsrelatie onderzoek te doen en de activiteit te optimaliseren, om zo te komen tot potentiële nieuwe geneesmiddelen. De structuur van de geisoleerde en synthetische produkten wordt opgehelderd om met NMR spectroscopie.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Onderzoek van looistoffen en polysacchariden als mogelijke nieuwe immuunstimulerende en/of anti-HIV geneesmiddelen. 01/10/1994 - 30/09/1996

         Abstract

         HIV is een retrovirus dat de verwekker is van AIDS, een aandoening waarbij het immuunstelsel onderdrukt wordt. Zowel anti-HIV middelen als immunostimulantia bieden dus therapeutische mogelijkheden. Doel van dit project is de isolatie en structuuropheldering van looistoffen (tannines) en polysacchariden als potentiële nieuwe anti-HIV middelen en immunostimulantia.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Isolatie en structuuropheldering van biologisch actieve natuurstoffen als prototype van nieuwe geneesmiddelen. 01/10/1993 - 30/09/1994

          Abstract

          Dit onderzoek omvat de biologisch gestuurde isolatie van natuurstoffen met chemotherapeutische, antimutagene, antitumorale, immuunmodulerende en enzyminhiberende werking, hun structuuropheldering met behulp van spectroscopische technieken, en hun ontwikkeling als prototype van eventuele nieuwe geneesmiddelen.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Structuuropheldering, stabiliteitsonderzoek en evaluatie van de antioxidatieve, antimutagene en anticarcinogene eigenschappen van natuurlijke kleurstoffen. 01/10/1990 - 30/09/1992

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)