Luc Van Den Dries

Gewoon hoogleraar

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Onderzoekscentrum Visuele Poëtica

Expertise

  • Onderzoek naar de ontwikkeling van de hedendaagse podiumkunsten en naar de representatie van het lichaam. Belangrijkste interesse gebied is het postdramatische theater, m. n. studie van theatervormen die loskomen van de dramatekst. Belangrijkste casus is daarbij het theateroeuvre van Jan Fabre. Naast het theaterwerk staat ook het creatieproces centraal: wat is de status van het regieboek? Hoe verlopen de repetities? Hoe worden de acteurs voorbereid? Wat is de achterliggende acteermethode?

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.