Luc Van de Poele

Departementshoofd

Foto ID

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • departementshoofd

Interne mandaten

Bestuursmandaat (Bestuursorgaan) Expertenmandaat (Expertenorgaan)

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.A.217
2020 Antwerpen
België
Tel. 032658934
luc.vandepoele@uantwerpen.be