Onderzoeksgroep

Management

Expertise

Bedrijfsethiek, duurzaam ondernemen, duurzaam investeren

Leerstoel SDG Transitie. 01/01/2020 - 31/12/2022

Abstract

De doelstellingen van de "Leerstoel SDG Transitie" zijn: • Ontwikkelen van een onderbouwde SDG-indicatorenset op maat van provincies en lokale besturen. Hands-on ontwikkeling van deze indicatorenset en evaluatie van de SDG-impact van de provinciale beleidsvoering (halfweg het meerjarenplan). Ook twee lokale besturen zullen als proefproject mee betrokken warden bij de ontwikkeling van en monitoring via een SDG-indicatorenset. • Universiteit Antwerpen stelt expertise ter beschikking bij het bepalen van de prioriteiten en het koppelen van de provinciale beleidsvoering aan de SDG's. • Stakeholder assessment volgens de 'Hexagon issue prioritization'-tool; minstens bij leidinggevenden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Leerstoel BNP Paribas Fortis Ethiek & Financiën. 01/09/2017 - 31/08/2022

Abstract

De transitie naar een meer duurzame economie is volop ingezet. De lange termijn strategieën van nationale en internationale overheden en ook die van bedrijven wijzen kantelen meer en meer in deze richting. De financiële sector speelt in deze transitie een pivotale rol. Als intermediaire sector ondersteunt het overheden, bedrijven en individuen in hun plannen richting een duurzame samenleving. De snelle groei van duurzame investeringen en dit zowel bij institutionelen als particulieren getuigt van de toenemende interesse in deze overgang. Ook de leenpolitiek van banken toont verschuiven richting duurzaamheid. Merkwaardig genoeg is er relatief weinig onderzoek dat zich situeert op de nexus tussen duurzaamheid en finance en dan meer bepaald met betrekking tot de rol van banken in deze transitiebeweging. Met deze leerstoel wil we deze leemte in het Belgische landschap opvangen. Om dit doel te bereiken plannen we drie types activiteiten: • Fundamenteel en meer toegepast onderzoek omtrent duurzaam investeren en nieuwe financiële producten die passen in de transitie beweging • Het delen van onderzoeksinzichten met investeerders, studenten en het brede publiek online en doorheen presentaties • Externe aanwezigheid in media en andere kanalen om het publieke bewustzijn over de ethiek van banken en hun rol in de transitie te versterken

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

SRI onderzoeksadvies. 01/07/2018 - 30/12/2018

Abstract

In samenwerking met EUROSIF (European Sustainable Investment and Finance association), overkoepelnd orgaan voor alle nationale SIF's in Europa, verzamelen en verwerken we data over duurzaam investeren in Europa. Dit resulteert in het EUROSIF2018 rapport over duurzaam investeren. Het tweede luik van dit project bestaat uit een analyse van de methodologie voor het survey en suggesties om tot een betere data verzameling te komen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

De rol van competenties voor duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs: implicaties voor curriculumvorming,onderzoekscompetenties en beleidsontwikkeling. 01/09/2015 - 31/08/2016

Abstract

De integratie van duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs is uitgegroeid tot een belangrijk onderzoekstopic, met aandacht voor verschillende aspecten: onderwijs, onderzoek, maatschappelijke dienstverlening, en de eigen bedrijfsvoering. Onderwijskundige aspecten zijn vaak gericht op competenties voor duurzame ontwikkeling, die studenten in staat moeten stellen om te kunnen gaan met de complexiteit en onzekerheid van duurzaamheidsvraagstukken in de samenleving. Er circuleren diverse definities van deze competenties, maar vaak komen de volgende aspecten aan bod: systeemdenken, toekomstdenken, interpersoonlijke competenties, normatieve competenties en strategische competenties. De integratie van deze competenties vereist specifieke aanpassingen in het curriculum. Een van de aandachtspunten daarbij is de rol van onderzoekscompetenties en hun mogelijke bijdrage aan het verwerven van competenties voor duurzame ontwikkeling. Daarnaast dient ook aandacht besteed te worden aan beleidsontwikkeling en evaluatie van studieprogramma's. Daarom heeft dit doctoraat een driedelige ambitie: (1) het analyseren van de integratie van competenties voor duurzame ontwikkeling in hoger onderwijscurricula; (2) het analyseren van de relatie tussen duurzaamheidscompetenties en onderzoekscompetenties; (3) analyseren van de implicaties van de integratie van deze competenties voor beleidsontwikkeling, met bijzondere aandacht voor duurzaamheidsevaluatie en veranderingsmanagement.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Innovatieplatform voor bedrijven en mensenrechten: recht en management verenigd ter bescherming van de mensenrechten. 01/01/2015 - 31/12/2019

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Vertrouwen en instituties: belastingplicht en de ethiek van goed bestuur. 01/01/2014 - 31/12/2017

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)