Lucia Vergauwen

Post - doc navorser

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Veterinaire fysiologie en biochemie

Expertise

  • Gebruik van het zebravismodel (embryo, larve, adult) voor fundamenteel en toegepast onderzoek. Studie van toxiciteitsmechanismen, waaronder endocriene verstoring, door integratie van responsen op moleculair, biochemisch en fysiologisch niveau zowel in ecotoxicologie als in humane toxicologie. Europese wetgeving met betrekking tot gevaars- en risicoevaluatie van stoffen, waaronder endocrien verstorende stoffen. Statistische analyse en biologische interpretatie van omics-datasets. Ontwikkeling van alternatieve teststrategieën die gebruik maken van in vitro en zebravisembryotesten gebaseerd op het 3V principe. Ontwikkeling en gebruik van 'adverse outcome pathways' (AOPs) volgens de officiële OESO-richtlijnen en procedures. Proefdierwetgeving en dierenwelzijn.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.