Onderzoeksgroep

Expertise

Expertise in theorie van de gecondenseerde materie, computationele fysica, materiaalmodellering. Aanvullende expertise op het gebied van projectbeheer, EU-financiering.

Dynamica en structurele analyse van 2D materialen (DYNASTY) 01/11/2022 - 31/10/2025

Abstract

Het hoofddoel van DYNASTY is om een significante attractiepool voor nanomateriaal onderzoek op te bouwen in Zuid Europa, meer bepaald in het FORTH onderzoeksinstituut in Kreta. Dit zal bereikt worden door gezamelijke onderzoeksinitiatieven en samenwerking met twee gerenomeerde Europese onderzoeksteams die aan de top staan in het nanomateriaal onderzoek. De activiteiten zullen bijdragen aan het wetenschappelijke onderzoek met als doel het aantrekken en motiveren van jonge wetenschappers in nanomateriaal (bv. 2D materialen) wetenschap en technologie. De partners zijn enerzijds de Universiteit Antwerpen (UA) met sterke expertise in geavanceerd onderzoek in elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek en vaste stof fysica vanuit respectievelijk de EMAT en CMT onderzoeksgroepen die beiden deel uitmaken van het UA Nanolab Center of Excellence (Belgie). En anderzijds het National Institute of Applied Sciences (INSA- University of Toulouse) met sterke expertise in geavanceerde spectroscopische karakterisatie technieken voor 2D materialen. De activiteiten betreffen het geven van training door wederzijdse labo bezoeken, workshops, korte opleidingen, gemeenschappelijke conferenties en uitgekiende communicatie activiteiten om jonge onderzoekers aan te trekken in FORTH. De betrokken teams stellen hun expertise ter beschikking om een geavanceerd beeldvorming en spectroscopie expertise centrum op te bouwen (combinatie van niet-lineaire en tijdsgeresolveerde optische spectroscopie) die zal toelaten om nauwkeurige analyses uit te voer op 2D materialen en hun heterostructuren. Aan het einde van dit 3 jarig project zal FORTH de nodige vaardigheden hebben verworven in het domein van nanomateriaal karakterisatie en het ontwikkelen van nanoelektronische componenten. Hiermee zal DYNASTY een collaboratief platform vormen die de experimentele netwerken tussen nanomateriaal onderzoekscentra in Europa verder uitbouwt. Dit zal toelaten dat het lokale team in Griekenland zal kunnen bijdragen aan excellent interdisciplinaire onderzoek op een hoger niveau.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwerp van vervormbare 2D magneto-elektronica (ShapeME). 01/01/2022 - 31/12/2025

Abstract

Nieuwe materialen met gekoppelde magnetische en elektrische eigenschappen zijn cruciaal om de vraag van de moderne samenleving voor geavanceerde elektronica en IoT te kunnen combineren met een gereduceerd energieverbruik en impact op het milieu. Om nieuwe draagbare, flexibele, integreerbare, biocompatibele, slimme en energiezuinige elektronica te realiseren, is een paradigmaverschuiving nodig naar geoptimaliseerde heterostructuren, waar verschillende functionaliteiten sterk zijn gekoppeld tot een multifunctionele hybride structuur. Dergelijke materialen zijn vandaag moeilijk op klassieke manier te maken met voldoende controle en kwaliteit. In dit project willen we zulke hybride, gelaagde functionele structuren realiseren door verschillende 2D mono-atomaire materialen op elkaar te plaatsen. Dit stelt ons in staat om op een zeer controleerbare manier tot veelzijdige magneto-elektronica materialen te komen, manipuleerbaar in een breed gebied door externe mechanische, elektrische en magnetische interacties. Om de onderliggende kwantum fenomenen achter de flexo-magneto-elektrische koppelingen in 2D-heterostructuren te doorgronden en deze kennis toe te passen op de praktische micrometerschaal, hebben we een consortium samengesteld van toonaangevende Belgische teams op het gebied van simulaties, samen met de pionier van 2D-materialen in het VK voor experimentele validatie, en met imec als technologisch platform.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwerp van vlakke energiebanden door bilaag grafeen met periodische velden 01/10/2021 - 30/09/2025

Abstract

Recente experimentele en theoretische pogingen om de elektrongolffunctie te bepalen laten zich inspireren door de natuur. Ze gebruiken immers de fysica achter de periodische ordening van atomen in een kristal. Bijvoorbeeld, zoals waargenomen in halfgeleiders, krijgen elektronen nieuwe eigenschappen afhankelijk van de soorten atomen en hun rangschikking in een rooster. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een spectrale kloof en krijgen elektronen en gaten een effectieve massa. In pogingen om dit gedrag na te bootsen en te manipuleren, hebben onderzoekers verschillende periodische potentialen gecreëerd voor tweedimensionale elektrongassystemen. Deze kunnen zowel de toestanden zijn die worden gevormd op het grensvlak van twee halfgeleiders, de oppervlaktetoestand in metalen, of de van nature opgesloten elektronen in tweedimensionale materialen zoals grafeen. Recente experimentele opstellingen inspireerden ons om om een sandwich-achtige configuratie theoretisch te bestuderen die bilaag grafeen bevat dat onderhevig is aan een periodische elektrostatische potentiaal. Het hoofddoel is het kunstmatig creëren en afstemmen van roosters met bijzondere eigenschappen, die anders niet in de natuur te vinden zijn. Zo bevorderen Lieb-, kagome- of dobbelsteenroosters vlakke elektronische banden met topologische eigenschappen. Deze hebbenop hun beurt een bewezen potentieel hebben voor nieuwe opkomende fenomenen. De geplande nauwe samenwerking met de experimentele groep die dergelijke apparaten bouwt, zal het ontwerp van realistische gateconfiguraties opleveren, en validatie geven aan onze state-of-the-art instrumenten om elektrische transportmetingen in de aanwezigheid van magnetische velden te modelleren en om gating strategieën te voorspellen die topologisch vlakke banden mogelijk maken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Vlakke energiebanden en elektron-correlaties in grafeen. 01/01/2021 - 31/12/2024

Abstract

Grafeen is een opmerkelijk onderzoeksonderwerp geworden dat nieuwe fenomenen vertoont in bijna elk domein van de gecondenseerde materie en fysische chemie. Recent werd 'magic-angle' grafeen ontdekt, een gedraaide dubbele laag grafeen (TBG) met vlakke energiebanden, die zich gedraagd als een hoge temperatuur supergeleider – de Physics World 2018 'Breakthrough of the Year'. Het blijft echter extreem uitdagend om TBG te fabriceren, wat, in combinatie met intrinsieke beperkingen op hun afstembaarheid, verder onderzoek naar de gevolgen van de vlakke energiebanden op elektronencorrelatieverschijnselen sterk bemoeilijkt. Hier stellen we een ander systeem voor met een vergelijkbare vlakke energiebandenstructuur: een periodiek rooster van nanobubbels onder spanning in een enkele grafeenlaag. Dit nieuwe systeem heeft als voordeel dat het makkelijker aan te passen is (realizeren van nog vlakkere banden) en geproduceerd kan worden op grotere schaal, wat cruciaal is voor verder fundamenteel onderzoek en mogelijke toekomstige toepassingen. De originele productiemethode bestaat uit het combineren van een ionenimplantatie met ultralage energie (een unieke techniek ontwikkeld door het consortium) met ultramoderne nanofabricage. Door het aanpassingsvermogen van deze productietechniek en de unieke expertise van het consortium in theoretische methoden om structuurberekeningen uit te voeren op dergelijke systemen wordt het mogelijk om specifieke elektronenverschijnselen te ontwerpen

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Manipuleerbare opto-elektronica in periodisch vervormde tweedimensionale materialen. 01/11/2020 - 31/10/2024

Abstract

De recent gerealiseerde tweedimensionale (2D) materialen met periodische structuren en vlakke banden zijn interessante systemen om nieuwe soorten fysica in te onderzoeken. In dit project zal ik gebruik maken van bestaande expertise van de CMT onderzoeksgroep om verschillende voorspellingen te maken hoe de periodische vervorming van nieuwe 2D materialen, zoals grafeen, hun opto-elektronische respons beïnvloedt door de introductie van elektronische minibanden of excitonbanden. Ik zal eerst op basis van numerieke simulaties onderzoeken hoe men 2D materialen kan vervormen met sterke periodische modulaties. Vervolgens ga ik na hoe verschillende types van modulaties de bandenstructuur renormaliseren, en hoe dit de optische en elektronische eigenschappen van de 2D kristallen beïnvloedt. Hierbij zal ik ook de rol van externe effecten, zoals elektrische velden, onderzoeken. De externe velden en periodische vervormingen functioneren op deze manier als een soort afstelknop om verschillende opto-elektronische effecten te manipuleren. Tot slot zal ik ook onderzoeken hoe periodische vervormingen excitonen in 2D kristallen beïnvloeden. In dit project zal ik kunnen steunen op de sterke samenwerking die de CMT groep heeft opgebouwd met een scala aan experimentele onderzoeksgroepen. Het onderzoek zelf is theoretisch, maar ik zal steeds mijn resultaten toetsen aan experimentele waarnemingen om de impact van het onderzoek te vergroten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Gevorderde simulaties van topologische supergeleidende hybriden voor de tweede kwantumrevolutie 01/10/2018 - 15/12/2020

Abstract

De Europese Commissie heeft zojuist een vlaggenschipinitiatief van 1 miljard euro in Quantum Technology gelanceerd, binnen het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie H2020. Dit initiatief is erop gericht Europa een voortrekkersrol te laten spelen in de tweede kwantumrevolutie, met kwantuminformatie, communicatie en informatica in de kern, zoals zich al in de VS ontvouwt onder de impuls van Microsoft en Google. Beide bedrijven zien supergeleidende hybride apparaten als een basis voor levensvatbare kwantumtechnologie van de toekomst. Dit project is erop gericht Vlaanderen te positioneren als een thuis voor realistische theoretische simulaties van dergelijke apparaten. Op dit moment worden wereldwijd tal van experimenten uitgevoerd op supergeleidende hybriden met speciale topologische eigenschappen, zodat ze exotische Majorana-fermionen kunnen stabiliseren - een quasideeltje dat beschreven wordt door niet-Abelse statistieken en daardoor nuttig is voor robuuste kwantumcomputing. Omdat geen enkele experimentele opstelling ideaal is, ontbreekt overtuigend bewijs voor het Majorana-fermion nog steeds. Bovendien verschijnen er aanvullende aspecten die niet correct worden beschreven door simplistische modellen. Daarom zijn simulaties op basis van realistische parametrisering en geometrieën absoluut noodzakelijk om het theoretisch inzicht in lopende experimenten te verbeteren, om de detectie en manipulatie van Majorana-fermionen overtuigend te bevestigen en om kwantumapparaten te ontwerpen die de huidige technologie op betrouwbare wijze kunnen vervangen. De geavanceerde simulaties in dit project staan volledig in dienst van dat doel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Atomaire instabiliteit in Dirac-achtige materialen. 01/10/2018 - 02/06/2020

Abstract

Kort na de formulering van de Dirac-vergelijking (1928), die relativistische deeltjes beschrijft, werd voorspeld dat voor een hoge lading Z van de kern het atoom onstabiel wordt, wat leidt tot het fenomeen van atomaire ineenstorting. Vanwege de grote vereiste Z> 170-waarde konden wetenschappers het nooit experimenteel verifiëren. De ontdekking van grafeen en het feit dat de ladingsdragers relativistische (quasi-) deeltjes nabootsen, opende echter een nieuw venster op de instorting van atomen, dat onlangs experimenteel werd waargenomen in grafeen. Gebruikmakend van deze recente observatie als motivatie, zullen we theoretisch het atomaire instorting fenomeen onderzoeken in grafeen en andere Dirac-achtige materialen met zeer verschillende energie dispersies. We zullen bestuderen hoe de verschillende verschillen tussen deze materialen het atomaire instorting fenomeen beïnvloeden en bestuderen hoe dit fenomeen kan worden afgestemd door externe elektrische en magnetische velden. Het doel van dit voorstel is tweevoudig: 1) studie van de instorting van atomen in verschillende Dirac-achtige materialen, die ons fundamentele informatie en begrip zal geven over de instorting van atomen op relativistisch niveau, en 2) onderzoek naar de invloed van atomaire instorting op de transport van ladingdragers in Dirac-achtige materialen, ons voorzien van zeer belangrijke informatie die nodig is voor de ontwikkeling van toekomstige toepassingen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Moiré patronen geinduceerd in bilaag van der Waals heterostructuren 01/10/2017 - 30/09/2020

Abstract

Two-dimensional materials are currently a very important topic in materials science due to their unique properties and high crystal quality. An important property of these materials is that they can be stacked on top of each other regardless of the mismatch between the unit cells and with almost any twist angle between the two lattices. This is thanks to the weak van der Waals interaction that acts between different layers. However, researchers have found that the properties of these stacked structures can be very different from its constituents, they not only dependent on the choice of 2D materials used for its construction but are also significantly influenced by the orientation of the two lattices. A difference in lattice constant and/or misorientation of the two lattices results in the appearance of a periodic superlattice structure called moiré pattern. Thus, the types of 2D materials used for stacking and the period of moiré pattern can be in principle used for the design of novel materials with desirable properties. In this project we will focus on the formation of moiré patterns as generated by stacking two monolayers on top of each other and their consequences on the different physical properties of the heterostructure. The effect of internal and external applied strain will be considered.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Ontwerp van opto - elektronische eigenschappen in tweedimensionale materialen door verbeterde flexoelectric koppeling. 01/01/2017 - 31/12/2020

Abstract

Electromechanical effects, such as piezo- and flexoelectricity, are a consequence of the coupling of an applied electric field to the strain and the strain gradient, respectively. These effects are expected to be strongly enhanced in two dimensional materials (2D), first, due to the reduction in lattice symmetries in the 2D limit, and second, due to the superior elastic properties, allowing strains even up to 10% in some cases. Furthermore, 2D materials are fully flexible and bendable, thus ushering a new era of flexible opto-electronic devices. In this proposal, we will first investigate the fundamental flexoelectric properties of a wide variety of 2D materials by using a combination of analytical and ab-initio approaches. Important questions related to the magnitude of the coupling coefficients, the effect of phonon anharmonicity and the identification of materials with optimal electro- and mechanical properties will be answered. Subsequently we will model specific strain configurations as out-of-plane (ripples, folds, kirigami) and in-plane geometries (patterned layers, heterostructures, etc.). These are of significant importance because, as opposed to bulk electromechanical effects, modifications at the nanoscale in 2D materials greatly affect their optoelectronic properties. As concrete examples we will investigate the possibility of creating flexo-transistors or flexo-photovoltaic devices.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Onderzoek naar prototype apparaten van twee dimensionale materialen. 01/10/2016 - 30/09/2019

Abstract

De verkenning van nieuwe laag-dimensionale atomisch dunne materialen is erg belangrijk voor een toekomstige generatie van flexibele nano-elektronica, opto-elektronica en energieopslagapparaten. Van deze heeft grafeen een breed scala aan eigenschappen aangetoond, waaronder hoge elektrische en thermische geleidbaarheid en optische transparantie. Vanwege de halfgeleidende aard van overgangsmetaaldichalcogeniden worden ze ook veelbelovende kandidaten. Meer recent zijn hoogfrequente apparaten met weinig laagzwart fosfor aangetoond. Het combineren van deze materialen in heterostructuren zou leiden tot een veelvoudige verbetering van hun functionaliteiten. In dit voorstel zullen, met de gezamenlijke inspanningen van de twee teams, prototype-apparaten met 2D heterostructuren worden onderzocht. Een diep begrip van de stabiliteit en elektronische eigenschappen van heterostructuren, onderzocht door het Chinese team met behulp van ab-inito-simulaties, zal worden gekoppeld aan effectieve modellen van prototype-apparaten, hetzij op strikt bindend of continuümniveau, geleid door het Belgische team. Systemen bestaande uit heterostructuren in verticale en in het vlak zullen worden gebruikt om kandidaat-apparaten voor te stellen die voordeel halen uit de ladingsgraad of spin-graden van vrijheid. Van bijzonder belang zijn ook afstembare opto-elektronische en excitonische effecten. Verwacht wordt dat deze samenwerking zal leiden tot zowel een fundamenteel begrip van opto-elektronische processen als de modellering van specifieke nano- en micro-elektronische apparaten.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Theoretische studie van elektronisch transport in gefunctionalizeerde 2D transitie metaal dichalcogenides (Trans2DTMD). 01/01/2016 - 31/12/2018

Abstract

Metallic transition metal dichalcogenide (TMD) monolayers are promising ultrathin materials which have the potential to complete the range of graphene-related materials by offering tunable metallic phases with strong spin-orbit coupling. Many of them can be achieved by small structural deformations and doping of Group 6 TMDs and thus could thus be used as electrode materials within a single monolayer, resulting in a very low contact resistance. Experimental study of metallic TMDs is difficult as these phases are often metastable or rely on very subtle structural modifications. Thus, a careful theoretical investigation is imperative before complex experimental studies should be pursued. This consortium will investigate metallic TMD structures, including intrinsically metallic phases, metastable metallic phases, and external factors to trigger semiconductor-metal transitions such as doping, defects and strain. Special attention will be given to spin-orbit splitting and ways to control them. Computer simulations will range from band-structure calculations of small unit cells to rather complex systems, including heterostructures, doped and defected systems up to grain boundaries. Conclusions on the suitability of these materials in practical application will be further confirmed by explicit transport calculations and device simulations. While most calculations can be carried out using state-of-the-art software, some method developments are necessary and will be carried out here. Numerical methods that scale linearly with the system size, O(N), will be developed by using a polynomial expansion of the components of the conductivity tensor. These will allow for simulations of large unit cells in the presence of disorder and the calculation of spin- and valley- dependent contributions. It will become therefore suitable to describe the Spin and Valley Hall effects in realistic models of TMDs.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Nieuwe elektronische eigenschappen van atomair-gestructureerde ultra-dunne supergeleidende films en de te voorschijn komende topologische toestanden. 01/10/2015 - 30/09/2018

Abstract

Supergeleidende ultradunne films, bestaande uit één of meerdere atomaire lagen, hebben recent een enorme interesse opgewekt, omwille van hun impact op fundamentele fysica en omwille van mogelijke toepassingen in energiezuinige electronica. Doordat kwantumopsluiting van belang is op de atomaire schaal, worden de supergeleidende eigenschappen sterk beïnvloed door de dikte, de geometrie en de structuur van de film. Sedert enkele jaren kunnen zulke ultradunne films experimenteel gegroeid worden in een zuivere, kristallijne vorm en gemanipuleerd worden met atomaire precisie. Op deze wijze werden al veel volstrekt nieuwe elektronische eigenschappen waargenomen en werden zelfs reeds prototypes van nieuwe veldeffecttransistoren gemaakt. Niettegenstaande deze toepassingen is de theorie voor deze nieuwe materialen helemaal nog niet doorgrond. Daarom willen we in dit project de invloed van atomaire wijzigingen in de ultradunne supergeleiders op de supergeleidende condensaten en hun elektronische structuur bestuderen met behulp van numerieke Bogoliubov-de Gennes simulaties. Deze wijzigingen zijn met name atomaire treden aan de rand, wanorde en de keuze van het substraat. We zullen nieuwe topologische toestanden bekijken (zoals vortices, fractionele vortices en skyrmionen) onder invloed van aangelegd magnetisch veld en elektrische stroom. Dit project zal uiteindelijk leiden tot een dieper begrip van de eigenschappen van deze fascinerende materialen en hoe men deze kan waarnemen met een scanning-tunnelingmicroscopie (STM).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Transport eigenschappen van grafeen van der Waals structuren 01/02/2015 - 31/12/2015

Abstract

De transporteigenschappen van grafeen afgezet op boronnitride of op andere grafeen lagen worden sterk gewijzigd als gevolg van een geïnduceerde periodieke potentiaal. Door een zwakke (van der Waals) tussenlaag koppeling, wordt de relatieve discrepantie een belangrijke aanpasbare parameter. De invloed van substraatmodificaties (rotatie, spanning) op transport eigenschappen zullen numeriek worden onderzocht (experimenten Manchester groep).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Strain engineering van elektronische correlaties in grafeen. 01/01/2013 - 31/12/2016

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Theoretische studie van fluctuaties in niet-conventionele supergeleiders. 01/10/2012 - 30/09/2015

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Versnelde numerieke methoden voor grafische processoren toegepast op niet-homogeen grafeen. 01/01/2012 - 31/12/2014

Abstract

Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project website

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Magnetisme in de nano-poriën grafeen 01/01/2011 - 31/12/2012

Abstract

Met mogelijke toepassingen in de op koolstof gebaseerde elektronica en spintronica, nano-poriën grafeen (NPG) heeft een groot potentieel. We gaan NPG theoretisch en / of computationeel bestuderen met behulp van microscopische tight-binding Hamiltonianen. Nadruk zal liggen op de invloed van defecten in de nano-poriën rooster en de verdeling van poriën maten en vormen op de band structuur en de magnetische eigenschappen van dit materiaal. Numerieke codes zullen worden ontwikkeld om te draaien op grafische verwerkingseenheden (GPU). De overname van een high-end GPU zal voordelig ook voor andere onderzoekers in de Condensed Matter Theory groep aan de UA door de invoering van GPU computing en het bieden van mogelijkheden om codes draaien op de nieuwe machine.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject

Studie van composiete supergeleidende nanodraden. 01/10/2009 - 30/09/2012

Abstract

Het huidige project is gericht op het numeriek oplossen van de Bogoliubov-deGennes gemiddelde veld vergelijkingen die supergeleiding op een microscopisch niveau beschrijven, terwijl vroegere werken zich voornamelijk beperkten tot macro-en mesoscopische aspecten. Voor dit doel zal ik een nieuwe methode ontwikkelen om verschillende inhomogene situaties te kunnen beschouwen: de aanwezigheid van onzuiverheden, oppervlakken en tussenvlakken en/of magnetische velden.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

 • Onderzoeksproject