De praktijk van het denken: een ecologisch-enactivisische aanpak 01/10/2017 - 31/03/2021

Abstract

In de moderne cognitiewetenschappen wordt waarneming gezien als iets dat we doen, en niet als iets dat ons overkomt. De wereld hoeft dan niet in ons hoofd te worden geprojecteerd om daar een mentale representatie achter te laten. Maar kunnen we deze non-representationele aanpak ook uitbreiden om, naast onze waarneming, ook ons denken te begrijpen? Het doel van dit project is om te laten zien hoe denken begrepen kan worden vanuit een non-represenationeel perspectief, een perspectief dat ecologische psychologie en enactivisme combineert. Om dit doel te bereiken zal eerst het ecologische concept "affordances", actiemogelijkheden, verder ontwikkeld worden in het licht van enactivistische uitgangspunten. Daarna zal dit concept worden toegepast in een analyse van ons denken tijdens verschillende facetten van wetenschapsbeoefening. Deze toepassing geeft blijk van het potentieel van een ecologisch-enactivistisch perspectief op ons denken. De analyse wijst bovendien op een nieuwe vorm van continuïteit tussen psychologie en de wetenschappelijke praktijk.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject