Onderzoeksgroep

Studie ivm het gebruik van een beslissing-ondersteuningsmodel in de publieke exportpromotie en een studie over de impact van de internationale handel met lage-loonlanden. 21/09/2009 - 20/09/2010

Abstract

Het redigeren van een boek over het gebruik van een beslissing-ondersteuningsmodel in de publieke exportpromotie alsook het uitvoeren van een studie over de impact van de internationale handel met lage-loonlanden en handelsgeïnduceerde technologische vooruitgang op de sociaal-economische positie van arbeidscategorieën in de industrielanden (in concreto: België).

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Internationale handel: bedreigingen en kansen in een geglobaliseerde wereld. 01/09/2009 - 15/10/2010

  Abstract

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   De welvaart en armoede van rurale gezinnen in tijden van oorlog en vrede: een micro-economische analyse met Burundese en Rwandese panel data. 01/10/2007 - 31/01/2010

   Abstract

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme en Recreatie (2007-2011). 01/01/2007 - 31/12/2011

    Abstract

    Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de Vlaamse overheid. UA levert aan de Vlaamse overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Ondernemingsgroepen, politieke connecties en instituties: een langetermijnanalyse. 01/01/2007 - 31/12/2010

    Abstract

    Dit project onderzoekt de rol van ondernemingsgroepen vanuit een langetermijnperspectief. Op basis van een unieke databank van Belgische beursgenoteerde ondernemingen doorheen de 19de en 20ste eeuw, wordt de impact van ondernemingsgroepen op de performantie van ondernemingen onderzocht en wordt nagegaan in welke mate groepen gebruik maken van politiek connecties om hun belangen door te drukken.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Opstelling van een "BEL-20 index" van alle beursgenoteerde aandelen op de Beurs van Brussel in de periode 1832-2005. Vergelijking met het rendement van de Belgische banksector, met de risicovrije rente, met de all share index en andere portefeuilles. 01/10/2006 - 31/12/2008

    Abstract

    Het project heeft een praktische finaliteit en beoogt het opstellen van een "BEL-20 index" (zowel koers- als totale returnindex) voor de periode 1832-2005 voor de Beurs van Brussel. Deze indexen zullen worden vergeleken met de rendementen van de risicovrije activa, met die van de banksector, de all share index en andere portefeuilles van de Beurs van Brussel voor dezelfde periode, Aldus komt een referentiemaatstaf beschikbaar voor een historisch vrij lange periode.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Globalisering, regionalisering en sociaal-economische ongelijkheid (GRESI). 01/01/2006 - 31/12/2015

     Abstract

     Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Masteropleiding van docenten NOSPA. 01/03/2004 - 31/12/2010

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Overlapping van raden van bestuur en accumulatie van bestuurdersmandaten: een onderzoek naar oorzaken en gevolgen voor de betrokken ondernemingen. 01/01/2004 - 31/12/2007

      Abstract

      In dit project wordt onderzocht wat de oorzaken en gevolgen van overlapping van Raden van Bestuur en accumulatie van bestuurdersmandaten bij Belgische ondernemingen zijn. Eerst wordt via een empirisch onderzoek naar de determinanten van overlapping tussen raden van Bestuur nagegaan hoe overlapping verklaard kan worden. Vervolgens wordt onderzocht hoe overlapping de financieringsstructuur van ondernemingen beïnvloedt. Brengt overlapping met welbepaalde financiers meer of minder externe financiering met zich mee? Tenslotte wordt de impact van overlapping op de waarde van ondernemingen onderzocht: In hoeverre leidt overlapping tot waardecreatie of 'vernietiging bij de betrokken ondernemingen? In een eerste luik wordt de overlapping van Raden van Bestuur van Belgische beursgenoteerde ondernemingen in de eerste decennia van de 20ste eeuw onderzocht. De Beurs van Brussel behoorde in die tijd tot de belangrijkste beurzen ter wereld.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Regionale vrede en veiligheid door middel van economische integratie: de toepasbaarheid van het EU-model in SAARC. 01/10/2003 - 31/03/2008

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       De vergeten beurzen van België: een beeld op het beurswezen in de lange 19de eeuw over de grenzen van Antwerpen en Brussel heen. 01/10/2003 - 30/09/2006

       Abstract

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Study on scope and opportunities of an EU-Singapore Free Trade Agreement (FTA). 21/01/2002 - 15/04/2002

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Competitive intelligence in het Vlaamse bedrijfsleven en bedrijfsondersteunende instellingen. 01/01/2002 - 31/12/2003

         Abstract

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Onderzoek van de 'Moniteur des Intérets Matériels' op zijn relevante waarde voor de analyse van het beurswezen in België voor de periode 1851-1914. 01/01/2002 - 31/12/2002

          Abstract

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           A comparative study of the competitive intelligence practices in South Africa and Flanders. 17/12/2001 - 31/12/2005

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            De vergeten beurzen van België: een beeld op het beurswezen in de lange 19de eeuw over de grenzen van Antwerpen en Brussel heen. 01/10/2001 - 30/09/2003

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Studie i.v.m. gedwongen arbeid. 01/06/2001 - 10/12/2001

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Het meten van de kwetsbaarheid van de legale economische sectoren voor georganiseerde criminaliteit. Verfijning van de bestaande methodologieën en de toepassing ervan op een case-study van de diamantsector in België. 01/12/2000 - 28/02/2003

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Analysis of the influence of the trade flows between the Community and the emerging economies, differentiated according to sectors and countries of origin and destination, on wage and employment developments in the EU. 01/05/2000 - 31/03/2001

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               • Promotor: Cuyvers Ludo
               • Co-promotor: Dumont Michel
               • Co-promotor: Rayp Glenn
               • Co-promotor: Van den Bulcke Daniël

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Analysis of the influence of outward direct investmant from the Community towards emerging economies, on employment developments in the EU. 01/04/2000 - 31/12/2000

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                • Promotor: Cuyvers Ludo
                • Co-promotor: Dumont Michel
                • Co-promotor: Rayp Glenn
                • Co-promotor: Van den Bulcke Daniël

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Catalogisering en digitalisering van het Archief van de Beurs van Brussel 01/01/1998 - 31/12/2001

                 Abstract

                 Het project beoogt het catalogiseren van de bedrijfsspecifieke informatie en het digitaliseren van de prijsinformatie die vervat zit in het Archief van de Beurs van Brussel. Aansluitend zal empirisch (financieel) onderzoek en historisch onderzoek worden opgestart vertrekkend van deze databank.

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  'Match/mismatch' van publieke en private O&O inspanningen in termen van economische resultaatvariabelen. 01/01/1998 - 31/12/1999

                  Abstract

                  Onderzoeker(s)

                  • Promotor: Meeusen Wim
                  • Co-promotor: Cuyvers Ludo
                  • Co-promotor: Rayp Glenn

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Sociale clausules en de beleidsimplicaties voor de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. 01/01/1997 - 31/12/1997

                   Abstract

                   De studie omvat de samenstelling van een "sociale ontwikkelingsindex", waarmee de capaciteit tot implementatie van internationale sociale normen, en de bereidheid daartoe, wordt gemeten van zoveel mogelijk landen. Tevens worden gevalstudies van mogelijke gevolgen van een dergelijke implementatie onderzocht.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Activiteiten van Belgische ondernemingen in ontwikkelingslanden: een strategische benadering. 01/05/1995 - 30/04/1997

                    Abstract

                    Naarmate de globalisatie van de wereldeconomie intenser wordt, gaan steeds meer ondernemingen over tot de oprichting van productie-eenheden in ontwikkelingslanden. Het project benadert deze problematiek via gevalstudies en heeft een didactische invalshoek.

                    Onderzoeker(s)

                    • Promotor: Van den Bulcke Daniël
                    • Co-promotor: Cuyvers Ludo
                    • Co-promotor: Van Herbruggen Charles

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     De impact van sociale clausules: Implicaties voor het Belgisch ontwikkelingsbeleid 01/02/1995 - 31/01/1996

                     Abstract

                     De studie onderzoekt de literatuur i.v.m. de impact van sociale clausules op de economische welvaart en inventariseert bestaande maatregelen tot implementatie. Op basis van deze literatuur wordt het instrument geëvalueerd vanuit het standpunt van de ontwikkelingssamenwerking.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Enquêtering naar Japanse en Westerse management-stijlen en -systemen in industrielanden en nieuwe exportlanden: België, Thailand, Filippijnen (Belgisch gedeelte). 01/04/1994 - 31/03/1995

                      Abstract

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Follow-up van het normatief model voor de planning van exportbevorderende activiteiten van de Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel. 01/05/1993 - 30/04/1994

                       Abstract

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Ondersteuning van de actualisering en implementatie van het normatief model ten behoeve van de Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel. 22/03/1993 - 21/05/1993

                        Abstract

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Internationalisering curriculum National Institute of Development Administration (NIDA) - Bangkok. 01/09/1992 - 31/05/1997

                         Abstract

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Determinanten van arbeidsvraag en -aanbod bij de bevolking, ouder dan vijftig jaar. 01/12/1991 - 31/05/1993

                          Abstract

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Opstellen van een normatief model voor de planning van exportbevorderende activiteiten. 18/11/1991 - 18/09/1992

                           Abstract

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Ateneo de Manila University: Internationalisering curriculum onderzoeks- en opleidingsprogramma's - Departement of Business Administration. 30/09/1991 - 29/09/1995

                            Abstract

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Een vergelijkende studie van managementstrategieën en -systemen in Japanse en Belgische ondernemingen in Thailand en België (Belgisch gedeelte). 30/09/1991 - 29/09/1992

                             Abstract

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject