Onderzoeksgroep

Expertise

Structuuronderzoek van organische moleculen m.b.v. massaspectrometrische tehnieken en organisch chemische analyse van atmosferische aërosolen.

Levoglucosan analysen 2011-2012. 23/12/2011 - 24/12/2012

Abstract

Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de grenswaarden van fijn stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie van fijn stof zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het fijn stof. Een van de componenten van dit project is de bepaling van Levoglucosam op (delen van) van kwartsvezelfilters.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  EC/OC analysen 2011-2012. 01/10/2011 - 30/09/2012

  Abstract

  Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de grenswaarden van fijn stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie van fijn stof zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het fijn stof. Op regelmatige basis zullen er op verschillende locaties in Vlaanderen filters bemonsterd worden op fijn stof. Een van de componenten van dit project is de bepaling van EC/OC op (delen van) van kwartsvezelfilters.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Secundaire organische aerosolen van isopreen: smogkamer-studies, ontwikkeling van een analytische methodologie van isopreen organosulfaten en toepassing van omgevende fijne bosareosolen (postdoc. W. WANG, China). 14/02/2011 - 13/08/2013

   Abstract

   Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds de federale overheid. UA levert aan de federale overheid de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Secundaire organische aërosolvorming door monoterpenen: leemtes in onze huidige kennis. 01/01/2011 - 31/12/2014

    Abstract

    Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     Biogene invloeden op oxidanten en secundair organisch aërosol: theoretisch, laboratorium- en modellerings-onderzoek (BIOSOA). 15/12/2010 - 31/03/2015

     Abstract

     Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds Belspo. UA levert aan Belspo de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Chemische karakterisatie van fijn stof - Levoglucosan analysen 2010. 29/10/2010 - 28/10/2011

      Abstract

      Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de grenswaarden van fijn stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie van fijn stof zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het fijn stof. Een van de componenten van dit project is de bepaling van Levoglucosam op (delen van) van kwartsvezelfilters.

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Chemische karakterisatie van fijn stof - EC/OC analysen 2010. 29/10/2010 - 28/10/2011

       Abstract

       Op verschillende plaatsen in Vlaanderen worden de grenswaarden van fijn stof overschreden. Het uitvoeren van chemische karakterisatie van fijn stof zal informatie geven over de samenstelling en de herkomst van het fijn stof. Het 3e chemkar project loopt van begin 2010 tot begin 2011. Op regelmatige basis zullen er op verschillende locaties in Vlaanderen filters bemonsterd worden op fijn stof. Een van de componenten van dit project is de bepaling van EC/OC op (delen van) van kwartsvezelfilters.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Characterization of secondary organic aerosol from photooxidation of isoprene and alpha-pinene with mass spectrometric approaches. (SOAMASS) 18/10/2006 - 17/10/2008

        Abstract

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         Biogene en bioaërosolvorming door terrestrische vegetatie. 01/10/2006 - 30/09/2010

         Abstract

         Het verband zal worden onderzocht tussen vluchtige organische verbindingen, die te wijten zijn aan biogene en antropogene emissies en worden gefoto-oxideerd in de atmosfeer, en organische aërosolvorming. Tevens zal ook het aandeel van bioaërosol tot de organische aërosolmassa worden bepaald. De experimenten zullen uitgevoerd worden in plantengroeikamers en een gemengd dennen-eikenbos.

         Onderzoeker(s)

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Karakterisering van biologisch actieve plantmetabolieten en koolstofhoudende aerosolen met behulp van massaspectrometrische methoden. 01/01/2006 - 31/12/2009

          Abstract

          In dit project nemen we ons voor om structuuronderzoek verder te zetten aan biologisch actieve plantmetabolieten en koostofhoudende aërolsolen m.b.v. massaspectrometrische methodologie die gebaseerd is op een zachte ionisatietechniek, meer bepaald, elctrospray ionisatie (ES), botsings-geïnduceerde fragmentatie ("collision-induced dissociation", afgekort CID) en tandem massaspectrometrie. Methoden zullen worden ontwikkeld voor het bepalen van de sterkte van niet-covalente drug-haemine interacties, voor de karakterisering van plantmetabolieten in ruwe extracten met een potentiële antimalaria werking, en voor de structuurbepaling van biologisch actieve plantmetabolieten geïsoleerd uit medicinale planten en van polaire organische moleculen in aërosolen. De navorsingen gepland in het kader van dit project houden verband met : 1) Onderzoek over de niet-covalente interactie tussen haemine en plantmetabolieten met potentiële antiplasmodiale activiteit; 2) Structuuropheldering van ongekende biologisch actieve plantmetabolieten, geïsoleerd uit medicinale planten; 3) Structuuropheldering van oxidatieproducten van isopreen in smogkamer- en biogene natuurlijke aërosolen.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Het belang van vluchtige organische componenten in de koolstofcyclus van terrestrische ecosystemen en bij de productie van secundaire organische aërosolen. 01/01/2006 - 31/12/2006

           Abstract

           We kunnen stellen dat er in project wordt voorgesteld om het belang van VOC's te bekijken in functie van: 1) de koolstofcyclus en 2) de aërosolvorming. Objectief 1 zal worden gerealiseerd door het incorporeren van een mechanistisch VOC-productiemodel in een mechanistisch ecosysteem-schaal koolstofcyclusmodel en door dit gekoppelde model zowel ex situ als in situ te calibreren en te valideren via PTR-MS en de eddy-covariantiemethode. Objectief 2 zal gerealiseerd worden door het geproduceerde PM2.5 aërosol in detail te karakteriseren en de samenstelling ervan te vergelijken met het spectrum van de vrijgestelde VOC's.

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor biogene atmosferische aërosolen. (BIOSOL) 15/12/2005 - 30/09/2010

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Coronaire hemodynamica na een acuut myocardinfarct. 01/10/2005 - 30/09/2007

            Abstract

            De cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit is een van de voornaamste gezondheidsproblemen in de Westerse wereld. Een acuut myocardinfarct heeft vaak ernstige gevolgen op korte, maar ook op lange termijn voor een patiënt. Verdere studie op dit gebied is aangewezen. Miniaturisatie van de technologie heeft het mogelijk gemaakt metingen te verrichten in de humane coronaire circulatie. Deze technische ontwikkeling biedt een unieke gelegenheid om pathofysiologische processen bij mensen te onderzoeken. Zo kan de vasoreactiviteit van de coronaire circulatie onderzocht worden door bepaling van de basale en de hyperemische flow na toediening van vasodilatoren. Bovendien kunnen er gecombineerde druk- en flowmetingen verricht worden. Door aangepaste programmatuur is het mogelijk deze signalen te digitaliseren en een druk-flow curve van de coronaire circulatie op te stellen tijdens de diastole. Extrapolatie van de diastolische druk-flowrelatie kan ons een idee geven over de Zero Flow Pressure (de druk die heerst bij afwezige flow). Ook de helling van de curve kan ons iets bijleren over de conductantie van de coronaire circulatie. Hedentendage is men tot de vaststelling gekomen dat een acuut myocardinfarct gepaard gaat met de activatie van een inflammatoire cascade met vrijstelling van talloze cytokines. Hun prognostische betekenis kan niet langer ontkend worden. De mechanismen die de acuut fase proteïnen koppelen aan de korte en lange termijn prognose bij coronair lijden zijn onduidelijk. Nieuwe data suggeren dat de vermindering van de normale endotheliale functie door de inflammatoire respons een link voorstelt tussen systemische inflammatie en ischemische coronaire syndromen. Concreet zal er getracht worden door intracoronaire metingen en bepaling van inflammatoire cytokines meer inzicht te krijgen in de pathofysiologie van de coronaire circulatie na infarcering.

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Organics over the ocean modifying particles in both hemispheres (OOMPH). 01/09/2005 - 31/08/2008

             Abstract

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject

              Characterization of oxidation products of isoprene in biogenic rural aerosols. (beurs R. SZMIGIELSKI, Polen) 01/07/2005 - 30/06/2006

              Abstract

              Onderzoeker(s)

              Onderzoeksgroep(en)

               Project type(s)

               • Onderzoeksproject

               Ondersteuning instandhouding wetenschappelijke apparatuur (Bio-organische massaspectrometrie). 01/01/2005 - 31/12/2013

               Abstract

               Onderzoeker(s)

               Onderzoeksgroep(en)

                Project type(s)

                • Onderzoeksproject

                Carbonaceous aerosol characterisation of rural background aerosols from Europe. (beurs Alina ION, Roemenië) 01/10/2003 - 30/09/2004

                Abstract

                Onderzoeker(s)

                Onderzoeksgroep(en)

                 Project type(s)

                 • Onderzoeksproject

                 Urban and rural carbonaceous aerosols in Flanders and Hungary : characterisation, source identification and apportionment, and chemical mass closure. 01/01/2003 - 31/12/2004

                 Abstract

                 Onderzoeker(s)

                 Onderzoeksgroep(en)

                  Project type(s)

                  • Onderzoeksproject

                  Investigation of non-covalent complex formation between haem and antimalarial drugs by mass spectrometric approaches. 01/10/2002 - 30/09/2003

                  Abstract

                  Onderzoeker(s)

                  Onderzoeksgroep(en)

                   Project type(s)

                   • Onderzoeksproject

                   Ontwikkeling en toepassing van LC/MS en MS/MS methoden voor de structuurkarakterisatie van flavonoïdglycosiden. 01/01/2002 - 31/12/2003

                   Abstract

                   In dit doctoraatsonderzoek zal in een eerste fase een geschikte LC/MS methode worden op punt gesteld: hiertoe zal een HPLC systeem met fotodiode detectie worden gekoppeld met de electrospray ionisatiebron van een Autospec-oa-TOF massaspectrometer. In een tweede fase zullen MS/MS methoden gebaseerd op hoge- en lage-energie botsingsgeïnduceerde fragmentatie van geprotoneerde en gedeprotoneerde moleculen worden geëvalueerd voor de structuurkarakterisatie van flavonoïdglycosiden.

                   Onderzoeker(s)

                   Onderzoeksgroep(en)

                    Project type(s)

                    • Onderzoeksproject

                    Verbrandingsaërosolen, wolken, regenval en klimaat: aërosolen afkomstig van biomassaverbranding verstoren het globaal en regionaal klimaat (SMOCC). 01/12/2001 - 30/11/2004

                    Abstract

                    Het project betreft onderzoek over het verband tussen de abundantie van biomassaverbrandingsaërosol, de daling van de grootte van regendruppels die worden gevormd op dit aërosol, en de klimaats-veranderingen die worden veroorzaakt door verstoring van de fysische processen in wolken. Onze bijdrage tot dit project betreft de chemische karakterisatie van biomassaverbrandingsaërosolen, meer in het bijzonder van de organische fractie.

                    Onderzoeker(s)

                    Onderzoeksgroep(en)

                     Project type(s)

                     • Onderzoeksproject

                     Ontwikkeling van analytische methoden voor de bepaling van water-oplosbare organische verbindingen in het fijn atmosferisch aërosol. 01/10/2001 - 30/09/2003

                     Abstract

                     De analytische methodologie die zal worden ontwikkeld houdt de fractionatie in van wateroplosbare organische verbindingen in drie hoofdklassen gebruikmakend van anionenuitwisselingschromatografie. De bijdrage van elke fractie tot de massa van het organisch aërosol zal worden bepaald. Verbindingen die representatief zijn voor elke hoofdklasse zullen worden gekarakteriseerd met massaspectrometrische methoden. De methodologie zal worden toegepast op stedelijke aërosolen afkomstig uit zowel België en Italië.

                     Onderzoeker(s)

                     Onderzoeksgroep(en)

                      Project type(s)

                      • Onderzoeksproject

                      Ontwikkeling van analytische methoden voor koolstofhoudende atmosferische aërosolen gebaseerd op ionentrap gaschromatografie/massaspectrometrie en electrospray massaspectrometrie. Toepassing op biomassaverbrandingsaërosolen. 01/10/2001 - 30/09/2002

                      Abstract

                      Dit project betreft de ontwikkeling van analytische methoden voor koolstofhoudende atmosferische aërosolen, meer bepaald van: (1) een methode voor de bepaling van levoglucosaan en aanverwante verbindingen m.b.v. ionen trap gaschromatografie/massaspectrometrie, en (2) een methode voor de karakterisatie van humuszuur-achtige verbindingen m.b.v. electrospray ionisatie massaspectrometrie, en de toepassing van de ontwikkelde methoden op biomassaverbrandingsaërosolen.

                      Onderzoeker(s)

                      Onderzoeksgroep(en)

                       Project type(s)

                       • Onderzoeksproject

                       Karakterisering en bronnen van koolstofhoudende atmosferische aërosolen. 01/12/2000 - 31/12/2005

                       Abstract

                       Het project heeft tot doel de fijne deeltjes fractie (aërodynamische diameter < 2 ?m) van atmosferische aërosolen, die van belang zijn voor het klimaat en de gezondheid van mens en dier beter te karakteriseren. De nadruk zal worden gelegd op: 1. gedetailleerde karakterisatie van organische verbindingen die zure groepen bevatten; 2. ontwikkeling van methodologie voor de bepaling van water oplosbare verbindingen, met inbegrip van levoglucosaan en humus-achtige verbindingen; en 3. bepaling van merkerverbindingen voor atmosferische oxidatieprocessen en biomassaverbranding.

                       Onderzoeker(s)

                       Onderzoeksgroep(en)

                        Project type(s)

                        • Onderzoeksproject

                        Ontwikkeling van massaspectrometrische methoden voor de bepaling van polaire organische verbindingen in atmosferische aerosolen met speciale aandacht voor dicarbonzuren en humusachtige verbindingen. (beurs J Ozsef Jeko) 15/10/2000 - 14/10/2001

                        Abstract

                        Dit project behelst: (1) de evaluatie en ontwikkeling van micro-analytische methoden voor de bepaling van dicarbonzuren en humusachtige verbindingen in atmosferische aerosole, en (2) de toepassing van de ontwikkelde methoden op stedelijke en tropische aerosolen.

                        Onderzoeker(s)

                        Onderzoeksgroep(en)

                         Project type(s)

                         • Onderzoeksproject

                         Biomedische toepassingen van organische massaspectrometrie 01/10/2000 - 30/09/2009

                         Abstract

                         Organische massaspectrometrie wordt toegepast in het structuuronderzoek van complexe biomoleculen zoals neuropeptiden, acylcarnitines, nucleosiden en biologisch actieve plantmetabolieten. De toegepaste technieken zijn : hybride massaspectrometrie, elektronenimpact en fast atom bombardment ionizatie, en hoge resolutie.

                         Onderzoeker(s)

                         Onderzoeksgroep(en)

                          Project type(s)

                          • Onderzoeksproject

                          Investigation of charge-remote fragmentation reactions using resonance electron capture mass spectrometry. 01/10/2000 - 30/03/2001

                          Abstract

                          Onderzoeker(s)

                          Onderzoeksgroep(en)

                           Project type(s)

                           • Onderzoeksproject

                           Fysico-chemische karakterisatie van troposferische aerosolen, met nadruk op het fijn secundair en organisch aerosol. (FWO Vis.Fel.) 20/09/2000 - 19/09/2001

                           Abstract

                           Het project heeft tot doel de fijne deeltjes fractie (aërodynamische diameter < 2 ?m) van tropische atmosferische aërosolen, die van belang zijn voor het klimaat, beter te karakteriseren. De nadruk zal worden gelegd op: 1. gedetailleerde karakterisatie van organische verbindingen die carbonylgroepen bevatten; 2. ontwikkeling van methodologie voor de bepaling van polaire neutrale verbindingen, met inbegrip van levoglucosaan; en 3. bepaling van merkerverbindingen voor atmosferische oxidatieprocessen en biomassaverbranding.

                           Onderzoeker(s)

                           Onderzoeksgroep(en)

                            Project type(s)

                            • Onderzoeksproject

                            Ontwikkeling van een vaste fase extractiemethode. 01/02/2000 - 30/01/2001

                            Abstract

                            Dit project behelst: (1) ontwikkeling van een vaste fase extractiemethode voor de karakterisatie van water-oplosbare organische verbindingen, en meer bepaald van dicarbonzuren, en (2) toepassing van ontwikkelde methoden op tropische atmosferische aerosolen.

                            Onderzoeker(s)

                            Onderzoeksgroep(en)

                             Project type(s)

                             • Onderzoeksproject

                             Ontwikkeling en toepassing van LC/MS en MS/MS methoden voor de structuurkarakterisatie van flavonoïdglycosiden. 01/01/2000 - 31/12/2001

                             Abstract

                             In dit doctoraatsonderzoek zal in een eerste fase een geschikte LC/MS methode worden op punt gesteld: hiertoe zal een HPLC systeem met fotodiode detectie worden gekoppeld met de electrospray ionisatiebron van een Autospec-oa-TOF massaspectrometer. In een tweede fase zullen MS/MS methoden gebaseerd op hoge- en lage-energie botsingsgeïnduceerde fragmentatie van geprotoneerde en gedeprotoneerde moleculen worden geëvalueerd voor de structuurkarakterisatie van flavonoïdglycosiden.

                             Onderzoeker(s)

                             Onderzoeksgroep(en)

                              Project type(s)

                              • Onderzoeksproject

                              Analyse van organische compounds in atmosferische aerosolen via gaschromatografie. 28/02/1999 - 30/11/1999

                              Abstract

                              Het project behelst: (1) de ontwikkeling van gaschromatografie/massaspectrometrie methoden voor de karakterisatie van organische verbindingen, meer bepaald van dicarbonzuren die kunnen beschouwd worden als merkers voor atmosferische oxidatieprocessen, en (2) toepassing van de methoden op tropische aerosolen.

                              Onderzoeker(s)

                              Onderzoeksgroep(en)

                               Project type(s)

                               • Onderzoeksproject

                               Multidisciplinair spectroscopisch onderzoek aan organische materialen en biomoleculen. 01/01/1999 - 31/12/2002

                               Abstract

                               In deze onderzoeksactie zullen fundamentele eigenschappen van synthetische organische verbindingen en biomoleculen worden bestudeerd en daarbij zal de nadruk worden gelegd op onderzoek van hun moleculaire en elektronische structuur met behulp van de volgende spectroscopische methoden: elektronen-spin-resonantie (ESR), massaspectrometrie (MS), nucleaire magnetische resonantie (NMR) en vibratiespectroscopie (IR-absorptie en Raman-verstrooiing). Het onderzoeksteam omvat enerzijds vier laboratoria met een uitgebreid state-of-the-art instrumentarium en internationale gewaardeerde expertise aangaande de betreffende karakteriseringsmethoden, en anderzijds twee geassocieerde laboratoria die complementair actief zijn in de aanmaak en het onderzoek van de onderzochte materialen. Het onderzoek zal zich toeleggen op twee klassen van materialen: (i) Biomoleculen, meer specifiek suiker-, vetzuur- en polyfenolische verbindingen. In het algemeen vertonen deze biomoleculen een grote natuurlijke complexiteit zowel met betrekking tot de structuur als tot de functie. Zij vertonen een breed scala aan biologische activiteit, hebben reeds aanleiding gegeven tot bruikbare farmaca en zijn nog steeds belangrijk in de ontwikkeling ervan. Een aantal ervan staan sterk in de belangstelling i.v.m. de preventie van verouderingsziekten en kanker. (ii) Aromatische oligomeren en polymeren met elektrische en optische toepassingen. Enkele technologisch belangrijke voorbeelden zijn geleidende polymeren, 'met de chemische detectoren als specifieke toepassing', en polymere licht-emitterende diodes (LED's). In de synthese is een grote variatie aan verbindingen mogelijk en in vele gevallen is een structuurbepaling van de moleculen noodzakelijk. Tevens is de bepaling en de sturing van elektronische en andere functionele eigenschappen van groot belang voor de toepasbaarheid van deze materialen.

                               Onderzoeker(s)

                               Onderzoeksgroep(en)

                                Project type(s)

                                • Onderzoeksproject

                                Karakterisatie van organische deeltjes van tropische atmosferische aerosols door middel van massa spectrometrie (beurs Voinov). 15/11/1998 - 14/10/1999

                                Abstract

                                Dit project omhelst: (1) ontwikkeling van een massaspectrometrische methode voor de karakterisatie van vetzuren gebaseerd op resonance electron capture ionisatie; en (2) karakterisatie van de organische fractie, meer bepaald, organische zuren, van tropische atmosferische aerosolen d.m.v. gaschromatografie-massaspectrometrie.

                                Onderzoeker(s)

                                Onderzoeksgroep(en)

                                 Project type(s)

                                 • Onderzoeksproject

                                 Onderzoek van charge remote fragmentatie in kationen tijdens hoge energie botsings-geinduceerde dissociatie tandem massaspectrometrie. 01/03/1998 - 28/02/1999

                                 Abstract

                                 Alkyltrifenylfosfonium kationen geven tijdens hoge-energie botsings-geinduceerde dissociatie aanleiding tot verlies van n-alkenen en moleculaire waterstof waarbij de lading schijnbaar niet tussenkomt. Het doel van het project bestaat erin het fragmentatie-mechanisme van deze even-elektron ionen te onderzoeken m.b.v. deuterium labelling en tandemmassaspectrometrische technieken.

                                 Onderzoeker(s)

                                 Onderzoeksgroep(en)

                                  Project type(s)

                                  • Onderzoeksproject

                                  Massaspectrometrische structuurkarakterisatie van biomoleculen en functionele kleurstoffen : onderzoek van ionisatie- en fragmentatie mechanismen, ontwikkeling methoden en toepassingen. 01/01/1998 - 31/12/2001

                                  Abstract

                                  Het voorgesteld onderzoeksprogramma houdt verband met massaspectrometrische studies over de structuurkarakterisatie van biomoleculen, die een blijvend biologisch belang hebben, en van functionele kleurstoffen, die belangrijk zijn voor hun materiaaleigenschappen. De moleculen die zullen bestudeerd worden omvatten: lipiden, plantglycoconjugaten, peptiden, proteinen en aromatische oligomeren en polymeren. De unimoleculaire chemie van een aantal van deze verbindingen in de gasfase zal in detail onderzocht worden.

                                  Onderzoeker(s)

                                  Onderzoeksgroep(en)

                                   Project type(s)

                                   • Onderzoeksproject

                                   Fysico-chemische karakterisatie, bronbepaling en grensoverschrijdend transport van atmosferische aerosolen in zuidelijk Afrika. 01/12/1997 - 10/03/2001

                                   Abstract

                                   Dit multidisciplinair project omvat: (a) methode-ontwikkeling voor de collectie en chemische analyse van aerosolen; (b) studies van fysicochemische aerosol-karakteristieken; en (c) hersamenstelling van de deeltjesmassa, identificatie van brontype en oorsprong, en bepaling van de meest belangrijke transportroutes.

                                   Onderzoeker(s)

                                   Onderzoeksgroep(en)

                                    Project type(s)

                                    • Onderzoeksproject

                                    Het mechanisme van CRF in vetzuren. 01/10/1997 - 30/09/1998

                                    Abstract

                                    Het voorgesteld doctoraatsonderzoek omvat: een studie over FAB ionisatie van lange keten vetzuurderivaten; een studie over het mechanisme van de fragmentatie die optreedt wanneer vetzuurderivaten met een stabiele lading onderworpen worden aan botsingsgeinduceerde fragmentatie; en bioanalytische toepassingen.

                                    Onderzoeker(s)

                                    Onderzoeksgroep(en)

                                     Project type(s)

                                     • Onderzoeksproject

                                     Bronnen, fysico-chemische eigenschappen en klimaat "forcing" van atmosferische aerosolen (A. Kubatova -bursaal op project duurzame ontwikkeling). 01/10/1997 - 30/09/1998

                                     Abstract

                                     De doelstellingen van het voorgesteld postdoctoraal onderzoek bestaan erin om tot een gedetailleerde karakterisatie te komen van de organische fractie van klimatologisch actieve aÙrosolen door gebruik te maken van massaspectrometrische methoden, en hierbij een onderscheid te maken tussen natuurlijke en anthropogene bijdragen.

                                     Onderzoeker(s)

                                     Onderzoeksgroep(en)

                                      Project type(s)

                                      • Onderzoeksproject

                                      Massaspectrometrische structuuropheldering van biomoleculen. 01/01/1997 - 31/12/1997

                                      Abstract

                                      Massaspectrometrische methoden zullen ontwikkeld worden voor de structuurkarakterisatie van nucleotiden, oligo-nucleotiden, peptiden en prote'nen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van ionisatie dmv electrospray of fast atom bombardment botsingsge'nduceerde fragmentatie en tandem massaspectrometrie.

                                      Onderzoeker(s)

                                      Onderzoeksgroep(en)

                                       Project type(s)

                                       • Onderzoeksproject

                                       Bronnen, fysico-chemische eigenschappen en klimaat "forcing" van atmosferische aerosolen. 01/12/1996 - 30/11/2000

                                       Abstract

                                       De doelstellingen van het project bestaan erin om de organische fractie van klimatologisch actieve aerosolen te karakteriseren teneinde tot een meer volledige karakterisatie te komen van de massa of massa "closure". Semi-polaire organische verbindingen zullen kwalitatief en kwantitatief bepaald worden m.b.v. capillaire gaschromatografie/vlamionisatie detectie (GC/FID) en gaschromatografie/massaspectrometrie (GC/MS) methoden. Belang zal worden gehecht aan het onderscheiden van natuurlijke en anthropogene bijdragen.

                                       Onderzoeker(s)

                                       Onderzoeksgroep(en)

                                        Project type(s)

                                        • Onderzoeksproject

                                        Massaspectrometrische structuuropheldering van biomoleculen. Analytische ontwikkelingen en bio-analytische toepassingen. 01/01/1996 - 31/12/1996

                                        Abstract

                                        Massaspectrometrische methoden zullen ontwikkeld worden voor de structuurkarakterisatie van nucleotiden, oligo-nucleotiden, peptiden en prote'nen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van ionisatie dmv electrospray of fast atom bombardment botsingsge'nduceerde fragmentatie en tandem massaspectrometrie.

                                        Onderzoeker(s)

                                        Onderzoeksgroep(en)

                                         Project type(s)

                                         • Onderzoeksproject

                                         Biomedische toepassingen van organische massaspectrometrie 30/09/1995 - 30/09/2000

                                         Abstract

                                         Organische massaspectrometrie wordt toegepast in het structuuronderzoek van complexe biomoleculen zoals neuropeptiden, acylcarnitines, nucleosiden en biologisch actieve plantmetabolieten. De toegepaste technieken zijn : hybride massaspectrometrie, elektronenimpact en fast atom bombardment ionizatie, en hoge resolutie.

                                         Onderzoeker(s)

                                         Onderzoeksgroep(en)

                                          Project type(s)

                                          • Onderzoeksproject

                                          Structuurkarakterisatie van peptiden en proteien met behulp van massaspectrometrie. Analytische ontwikkelingen en bio-analytische toepassingen. 01/01/1995 - 31/12/1996

                                          Abstract

                                          De recente ontwikkeling van directe desorptie-ionizatiemethoden betekende een belangrijke doorbraak voor de massaspectrometrische analyse van peptiden en prote'en, vooral voor de structuurkarakaterisatie. Belangrijkste doelstellingen zijn : (i) de verdere analytische ontwikkeling van methoden die geschikt zijn voor de analyse van peptiden en prote'en door gecombineerd gebruik te maken van technieken die typisch niet beschikbaar zijn in de diverse onderzoekslabo's (ii) deze technieken toe te passen voor een aantal specifieke bio-analytische problemen (iii) opleiding en uitwisseling van jonge Europese onderzoekers.

                                          Onderzoeker(s)

                                          Onderzoeksgroep(en)

                                           Project type(s)

                                           • Onderzoeksproject

                                           Metabolisme van w-3-docosahexaenoinezuur bevattende moleculaire vormen van fosfolipiden door chromatografie en tandem massaspectrometrie. 01/01/1995 - 31/12/1995

                                           Abstract

                                           Het project behelst de isolatie en de gedetailleerde karakterisatie van w-3-docosahexaeenzuur bevattende fosfolipiden in biologisch materiaal (kalverhersenen en vislever) met het oog op het gebruik van deze preparaten voor therapeutische doeleinden.

                                           Onderzoeker(s)

                                           Onderzoeksgroep(en)

                                            Project type(s)

                                            • Onderzoeksproject

                                            Opheldering van de structuur van peptiden en eiwitten door de analytische ontwikkeling van massaspectrometrie en de bioanalytische toepassing ervan 30/09/1994 - 30/09/1997

                                            Abstract

                                            De recente ontwikkeling van directe desorptie-ionizatiemethoden betekende een belangrijke doorbraak voor de massaspectrometrische analyse van peptiden en prote'en, vooral voor de structuurkarakaterisatie. Belangrijkste doelstellingen zijn : (i) de verdere analytische ontwikkeling van methoden die geschikt zijn voor de analyse van peptiden en prote'en door gecombineerd gebruik te maken van technieken die typisch niet beschikbaar zijn in de diverse onderzoekslabo's (ii) deze technieken toe te passen voor een aantal specifieke bio-analytische problemen (iii) opleiding en uitwisseling van jonge Europese onderzoekers.

                                            Onderzoeker(s)

                                            Onderzoeksgroep(en)

                                             Project type(s)

                                             • Onderzoeksproject

                                             Massaspectrometrische structuuropheldering van biomoleculen. Analytische ontwikkelingen en bio-analytische toepassingen. 01/01/1994 - 31/12/1997

                                             Abstract

                                             Massaspectrometrische methoden zullen ontwikkeld worden voor de structuurkarakterisatie van nucleotiden, oligo-nucleotiden, peptiden en prote'nen. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van ionisatie dmv electrospray of fast atom bombardment botsingsge'nduceerde fragmentatie en tandem massaspectrometrie.

                                             Onderzoeker(s)

                                             Onderzoeksgroep(en)

                                              Project type(s)

                                              • Onderzoeksproject

                                              Tandem massaspectrometrische analyse van peptiden. 01/01/1993 - 29/09/1993

                                              Abstract

                                              Organische massaspectrometrie wordt toegepast in het structuuronderzoek van neuropeptiden en kleurstoffen. De toegepaste technieken zijn : hybride tandem massaspectrometrie, fast atom bombardment en botsingsgeïnduceerde dissociatie.

                                              Onderzoeker(s)

                                              Onderzoeksgroep(en)

                                               Project type(s)

                                               • Onderzoeksproject

                                               Neuropeptiden in de chromaffiencel. Multidisciplinair onderzoek naar biochemische, farmacologische en moleculaire aspecten. 30/09/1992 - 31/03/1995

                                               Abstract

                                               Biologisch actieve neuropeptiden zullen afgezonderd worden uit chromaffiengranulen door gebruik te maken van bioassay gestuurde fractionatie. Na afzondering zullen de biopeptiden gekarakteriseerd worden m.b.v. massaspectrometrische methoden.

                                               Onderzoeker(s)

                                               Onderzoeksgroep(en)

                                                Project type(s)

                                                • Onderzoeksproject

                                                Massaspectrometrische karakterisatie van neuropeptiden en kleurstoffen 30/09/1991 - 29/09/1992

                                                Abstract

                                                Organische massaspectrometrie wordt toegepast in het structuuronderzoek van neuropeptiden en kleurstoffen. De toegepaste technieken zijn : hybride tandem massaspectrometrie, fast atom bombardment en botsingsgeïnduceerde dissociatie.

                                                Onderzoeker(s)

                                                Onderzoeksgroep(en)

                                                 Project type(s)

                                                 • Onderzoeksproject

                                                 Massaspectrometrische karakterisatie van neuropeptiden en kleurstoffen. 30/09/1990 - 29/09/1991

                                                 Abstract

                                                 Onderzoeker(s)

                                                 Onderzoeksgroep(en)

                                                  Project type(s)

                                                  • Onderzoeksproject

                                                  Massaspectrometrische karakterisatie van neuropeptiden en kleurstoffen. 30/09/1989 - 30/09/1990

                                                  Abstract

                                                  Onderzoeker(s)

                                                  Onderzoeksgroep(en)

                                                   Project type(s)

                                                   • Onderzoeksproject

                                                   Spectrometrie en beeldverwerking in het biomedisch onderzoek. 01/01/1987 - 30/12/1992

                                                   Abstract

                                                   Onderzoeker(s)

                                                   Onderzoeksgroep(en)

                                                    Project type(s)

                                                    • Onderzoeksproject

                                                    Biomedische toepassingen van organische massaspectrometrie. 30/09/1979 - 29/09/1995

                                                    Abstract

                                                    Organische massaspectrometrie wordt toegepast in het structuuronderzoek van complexe biomoleculen zoals neuropeptiden, acylcarnitines, nucleosiden en biologisch actieve plantmetabolieten. De toegepaste technieken zijn : hybride massaspectrometrie, elektronenimpact en fast atom bombardment ionizatie, en hoge resolutie.

                                                    Onderzoeker(s)

                                                    Onderzoeksgroep(en)

                                                     Project type(s)

                                                     • Onderzoeksproject