Onderzoeksgroep

Expertise

Theoriserende, juridische (empirische) analyse en interdisciplinair onderzoek naar (1) meerlagig bestuur, (2) (dynamisch) federalisme, (3) constitutionele asymmetrieën, (4) constitutionele waarden: (dynamische) legitimiteit en stabiliteit, (5) constitutionele principes: gelijkheid, transparantie en cohesie, (5) fundamentele rechten, (6) alternatieve conflictoplossingen en (7) constitutionalisme onder extreme maatregelen. Onderzoeksmethode en juridische methodologie (kwalitatief en kwantitatief). Beleidsvorming en beleidsvorming op basis van wetenschappelijke output: analyse, advies, aanbeveling en consulting.  

Stabiliteitswaarborgen in asymmetrische grondwettelijke systemen. 01/10/2020 - 30/09/2023

Abstract

Traditionele federale theorieën beschouwen asymmetrische constitutionele regelingen gewoonlijk als iets uitzonderlijks. In hedendaagse federale theorieën wordt echter ook gekeken naar systemen met verschillende bestuurslagen en identiteiten, zoals die recent in opgang zijn. Deze systemen vertonen als regel asymmetrische oplossingen voor verschillenen die voortkomen uit de complexe verhoudingen tussen lagen en groepen. Waar asymmetrische oplossingen enerzijds vaak noodzakelijk lijken, kunnen ze tegelijk de grondslag vormen voor instabiliteit in het systeem. Om die reden is een meer omvattende benadering nodig om constitutionele asymmetrieën als een oorzaak van instabiliteit te onderzoeken. Dat vereist dat stabiliteitswaarborgen worden geïdentificeerd in systemen die constitutionele asymmetrieën vertonen, door op empirische wijze het stabiliteitsniveau te onderzoeken in alle systemen en die factoren te onderscheiden die stabiliteit ondermijnen of ondersteunen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject