Malika Dekkiche

Tenure track docent

Onderzoek

Onderzoeksgroep

Power in History - Centrum voor Politieke Geschiedenis

Expertise

  • Mijn expertisegebied richt zich op de geschiedenis van de premoderne islamitische wereld. Meer in het bijzonder behandelt mijn onderzoek de geschiedenis van de contacten tussen Egypte, Syrië, Turkije, Irak en Iran tijdens de 13e tot 16e eeuw. Ik bestudeer hoe en waarom die uitwisselingen plaatsvonden, en op welke basis. Ik baseer mijn onderzoek op Arabische bronnen (uit de Mamluk-periode), evenals Perzische bronnen (post-Mongoolse periode). Ik breid deze studie nu ook uit naar zowel het westelijke als het oostelijke deel van de islamitische wereld, met inbegrip van de Maghreb en India. Een ander deel van mijn onderzoek richt zich ook op de kwestie van religieuze bescherming in de Hijaz (heilige steden van de islam) tijdens het bewind van het Mamluk-sultanaat.

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.