Onderzoeksgroep

Expertise

Data reductie voor echelle spectra; meting van Doppler-verschuiving door middel van kruis-correlatie en alternatieve technieken.

Digitale toegang tot aëro- en astrofotografische archieven - eerste fase. 15/12/2001 - 30/04/2004

Abstract

Het project heeft tot doel de bestaande archieven van luchtfoto's en astronomische platen (i.h.b. de "Carte du Ciel") te digitaliseren teneinde de gegevens op een duurzame manier te kunnen bewaren en ze te ontsluiten voor modern wetenschappelijk onderzoek. In de eerste faze wordt een gespecialiseerd meettoestel ontworpen en wordt de haalbaarheid van de gestelde kwaliteitseisen getest.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Studie van de dubbelster-populatie in nabije OB associaties gebaseerd op HIPPARCOS. 01/12/2001 - 30/11/2005

  Abstract

  Het project draagt bij tot de opbouw van een homogene verzameling gegevens over de dubbelsterren in nabije OB-associaties, waarin mogelijke sporen van het stervormingsproces kunnen herkend worden.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject

   Het effect van de individuele spectrale kenmerken op de meting van relatieve radiële snelheden van vroeg-type sterren. 01/11/1998 - 30/11/1999

   Abstract

   Radiële snelheden worden gemeten door twee gelijkaardige spectra te kruis-correleren. Als de spectra in zekere opzichten te veel van elkaar verschillen, kan dit tot misleidende resulaten leiden. Het onderzoek betreft dergelijke fouten, te wijten aan bepaalde astrofysische factoren.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject

    Vergelijkende studie van kwaliteitscriteria bij non-parametrische dichtheidsschatting. 01/05/1998 - 30/04/2000

    Abstract

    Bij non-parametrische dichtheidsschattingen kan men diverse kwaliteitscriteria hanteren. Gebruik makend van numerieke simulatie worden verschillende dergelijke criteria met elkaar vergeleken voor wat betreft hun effect op de karakteristieken van de resulterende dichtheidsschatting, om de keuze van een criterium in de praktijk beter te kunnen afstemmen op het beoogde doel van de data analyse.

    Onderzoeker(s)

    • Promotor: David Marc
    • Co-promotor: Verschueren Werner

    Onderzoeksgroep(en)

     Project type(s)

     • Onderzoeksproject

     De interpretatie van kinematische gegevens over sterrengroepen. 01/01/1997 - 31/12/1997

     Abstract

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Project type(s)

      • Onderzoeksproject

      Een systeem voor de bepaling van nauwkeurige radiële snelheden van vroeg-type sterren, met toepassing in jonge stergroepen. 01/10/1996 - 30/09/1999

      Abstract

      De radiele snelheid van een ster wordt bepaald uit de positie van het maximum van de kruis-correlatie funktie van haar spectrum met een patroon-spectrum waarvoor de radiele snelheid gekend is. Deze gevestigde techniek werkt goed voor de meerderheid der sterren, maar kan ernstige systematische fouten introduceren in het geval van vroeg-type sterren omdat (onvermijdelijke) kleine structurele verschillen tussen object- en patroon spectrum hier een veel sterker effekt hebben dan bij laat-type spectra. Dit onderzoek heeft tot doel het verband tussen spectrale verschillen en de resulterende verschuiving van het correlatie-maximum te verduidelijken, en de meettechniek zodanig te verfijnen dat dergelijke fouten kunnen beperkt worden worden.

      Onderzoeker(s)

      • Promotor: David Marc
      • Mandaathouder: Verschueren Werner

      Onderzoeksgroep(en)

       Project type(s)

       • Onderzoeksproject

       Een systeem voor de bepaling van nauwkeurige radiële snelheden van vroeg-type sterren. 01/01/1996 - 31/12/1997

       Abstract

       Bij de bepaling van de Doppler verschuiving van een spectrum t.o.v een ander door middel van cross-correlatie, kunnen systematische fouten ontstaan als gevolg van kleine structurele verschillen tussen de spectra; het belang van deze fouten wordt onderzocht om te komen tot criteria waaraan de spectra moeten voldoen om metingen met een vooropgestelde nauwkeurigheid toe te laten.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)

        Project type(s)

        • Onderzoeksproject

        Analyse van echelle spectra van vroeg-type sterren. 01/07/1995 - 31/12/1996

        Abstract

        Hoge resolutie CCD echelle spectra (golflengten 380nm tot 410 nm) van vroeg-type sterren worden differentieel geanalyseerd met het oog op kontrole (en waar nodig korrektie) van onderlinge consistentie, vooral wat betreft de schatting van het continuum niveau.

        Onderzoeker(s)

        Onderzoeksgroep(en)

         Project type(s)

         • Onderzoeksproject

         De interpretatie van kinematische gegevens over open sterrenhopen. 01/05/1995 - 30/04/1997

         Abstract

         Het afleiden van informatie over de dynamische toestand van een sterrenhoop, uit kinematische gegevens (massa's, posities, snelheden) over de leden ervan, wordt sterk beknot door de mogelijkheid om sommige grootheden rechtstreeks te bepalen en door de onvermijdelijke onvolledigheid van de bemonstering. Een oplossing wordt gezocht via verbeterde modellen en recente statistische technieken.

         Onderzoeker(s)

         • Promotor: David Marc
         • Co-promotor: Verschueren Werner

         Onderzoeksgroep(en)

          Project type(s)

          • Onderzoeksproject

          Belgisch netwerk voor een geoptimaliseerde reduktie van astrofysische gegevens. 30/09/1992 - 31/03/1997

          Abstract

          De fundamentele doelstellingen zijn het bevorderen, binnen de Belgische astronomische gemeenschap, van het gebruik van grote telescopen en van hun gesofisticeerde instrumentarium en de bijhorende detectoren, en het vergemakkelijken van de reductie en de analyse van de aldus bekomen astrofysische data.

          Onderzoeker(s)

          Onderzoeksgroep(en)

           Project type(s)

           • Onderzoeksproject

           Interne kinematische en dynamische struktuur en evolutie van jonge stergroepen. 30/09/1991 - 29/09/1992

           Abstract

           Onderzoeker(s)

           Onderzoeksgroep(en)

            Project type(s)

            • Onderzoeksproject

            Nationaal gecoördineerde data-verwerking van astrofysische waarnemingen met implantatie van internationale software. 01/01/1990 - 31/12/1994

            Abstract

            Onderzoeker(s)

            Onderzoeksgroep(en)

             Project type(s)

             • Onderzoeksproject

             Stellaire dynamica : onderzoek van de dynamica van jonge stergroepen ingebed in wolken van interstellair gas en stof. 01/01/1986 - 31/12/1996

             Abstract

             Met behulp van vereenvoudigde analytische modellen en met numerieke experimenten wordt het gedrag onderzocht van stelsels van zelf-graviterende massapunten onder invloed van een zware inhomogene en tijdsafhankelijke continue massaverdeling.

             Onderzoeker(s)

             Onderzoeksgroep(en)

              Project type(s)

              • Onderzoeksproject