Dysfagie en tongkracht bij patiënten met hoofd-hals kanker, behandeld met radiotherapie. 01/09/2017 - 31/08/2018

Abstract

Hoofd-halskanker is de vierde meest frequent voorkomende tumor bij mannen en de elfde meest voorkomende tumor bij vrouwen. Radiatie-geassocieerde dysfagie is één van de meest voorkomende ernstige complicaties voor, tijdens en na de behandeling van hoofd-halstumoren door middel van concomitante chemoradiotherapie (CCRT). Secundaire gevolgen van deze complicatie zijn malnutritie, een verhoogde morbiditeit en verhoogde mortaliteit met een uitgesproken negatieve impact op de levenskwaliteit [2, 3, 6-11]. Het aantal overlevers van hoofd-halstumoren in België stijgt en de gemiddelde leeftijd van deze populatie daalt, waardoor het belang van goed functioneren en een acceptabele levenskwaliteit bij deze populatie van overlevers groter wordt. De tong heeft een belangrijk aandeel in de slikact en verminderde tongkracht wordt aanzien als een belangrijke factor bij dysfagie in deze populatie. De huidige kennis en over de evolutie van de tongkracht en dysfagie tijdens en na CCRT en inzicht in het effect van verminderde tongkracht is echter zeer beperkt. Daarom willen we met dit onderzoeksproject de kennis over tongkracht en slikfunctie bij deze patiëntenpopulatie verhogen. Er is toenemende internationale evidentie bij verschillende gezonde en in beperkte mate pathologische populaties dat tongkrachttraining de tongkracht kan verhogen, het tongvolume doet toenemen, de boluscontrole verbetert en residu, penetratie en aspiratie vermindert. Tongkrachttraining heeft boven een positief effect op kauwen, laryngeale elevatie en opening van de bovenste slokdarmsfincter. Er is echter weinig kennis over het effect van tongkrachttraining op tongkracht, dysfagie en verwante parameters in deze populatie, alsook over het te hanteren therapieschema. In een tweede luik van dit onderzoeksproject willen we enerzijds een effectief therapieschema ontwikkelen op basis van bestaande randomized controlled trials bij gezonde ouderen en anderzijds de effectiviteit hiervan aantonen in deze patiëntenpopulatie door middel van een lopende randomzed controlled trial.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

Spraakalgoritmen voor klinische en educatieve toepassingen (SPACE). 01/03/2005 - 31/08/2009

Abstract

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject

De relatie tussen subjectieve en objectieve parameters in de evaluatie van normale en pathologische stemfunctie. 30/09/1995 - 30/09/1996

Abstract

Bij de beoordeling van de stem is de perceptuele methode wellicht de best bekende, maar ook de meest omstreden methode. In deze studie worden de betrouwbaarheid en de beinvloedende factoren van de perceptuele beoordeling d.m.v. de GRBAS-scale onderzocht. Daarnaast wordt deze methode gerelateerd van (semi) objectieve methode als aerodynamische en akoestische metingen. De relevantie van perceptuele beoordeling en objectieve metingen worden bediscussieerd en geevalueerd.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

    Project type(s)

    • Onderzoeksproject