Chips for leven (C4L). 01/01/2012 - 30/06/2015

Abstract

Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU . UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Dubbel blind placebo gecontroleerde randomisatiestudie naar het effect van pre-emptieve aciclovir therapie in het voorkomen van lage luchtweginfectie met Herpes simplex virus bij patiënten op intensieve zorgen. 01/01/2006 - 31/12/2007

  Abstract

  Objectieven van de studie: -Het effect van pre-emptieve aciclovir therapie is het voorkomen van HSV infecties van de LLW te beoordelen aan de hand van dubbel blind, placebo gecontroleerde randomisatiestudie bij patiënten op INZO met HSV reactivatie in de bovenste luchtwegen; om zo eventuele verschillen in outcome tussen beide groepen aan te tonen. -Verdere gegevens omtrent de incidentie van HSV in de luchtwegen te verzamelen. -Verdere risicofactoren voor HSV reactivatie in de lucntwegen te identificeren. -Na te gaan of herpesvirussen, geïsoleerd uit de keel en uit de lagere luchtwegen, genomisch identisch of verschillend zijn bij éénzelfde patiënt en/of tussen verschillende patiënten. -Door middel van moleculaire technieken de gevoeligheid van de PCR ten opzichte van de conventionele viruskweek te evalueren en door het gebruik van kwantitatieve PCR technieken na te gaan of er een verband bestaat tussen de virale lading en de ziekte-progressie en/of outcome.

  Onderzoeker(s)

  Onderzoeksgroep(en)

   Prevalentie van Mycoplasma fermentans, Mycoplasma hominis en Mycoplasma penetrans in patiënten met Chronisch Vermoeidheidssyndroom en controlepersonen. 01/09/2001 - 31/08/2003

   Abstract

   De etiologie van.( he.t. chronisch vermoeidheidssyndroom(CFS) blijft onzeker, infectieuze bronnen oa Mycoplasma species worden vernoemd. Via prospectief longitudinaalonderzoek naar het voorkomen van Mycoplasma fermentans, Mycoplasma hominis and Mycoplasma penetrans dmv P CR in 50 CFS patiënten, 50 gezonde controles uit dezelfde leefomgeving en 50 chronisch vermoeide patiënten, die niet lijden aan CFS wordt gezocht naar prevalenties, alsook correlaties tussen klinisch beeld en PCR resultaat.

   Onderzoeker(s)

   Onderzoeksgroep(en)

    Prospectieve studie naar het voorkomen en de betekenis van het Herpes simplex virus in diepe luchtwegen en onderzoek naar de rol van het virus en gastheerfactoren als een parameter voor de bepaling van risicofactoren en outcome. 01/01/2001 - 31/12/2002

    Abstract

    In deze studie zal herpes simplex virus in bovenste en diepe luchtwegen van patiënten opgenomen in de intensieve zorgen afdeling worden gedetecteerd met conventionele methoden en moleculair diagnostische methoden. Genotypering van de isolaten zal worden ontwikkeld om hun mogelijke oorsprong op te helderen en hun rol in het ziekteproces te definiëren. Onderzoek zal uitgevoerd worden naar de immuunafweermechanismen die een rol spelen in het pathogenese proces. Uiteindelijk is het de bedoeling om een prospectieve gerandomiseerde studie voor de behandeling en preventie van deze infecties op te zetten.

    Onderzoeker(s)

    Onderzoeksgroep(en)

     Ontwikkeling en evaluatie van nucleïnezuur amplificatie methodes voor de detectie van respiratoire pathogene organismen in community acquired pneumonie. (NAACAP) 01/10/2000 - 31/03/2004

     Abstract

     Dit project zal resulteren in een aantal snelle 'real time' multiplex nucleïnezuur amplificatie testen (NZAT) die het gehele spectrum verwekkers van atypische pneumonie beslaan, en in algoritmes voor hun toepassing. Elk van de 4 partners zal in nauwe samenwerking met de anderen een deel van de noodzakelijke testen ontwikkelen. De combinatie hiervan zal resulteren in NASBA (RNA doelwit) en PCR (DNA doelwit) multiplex testen. De deelname van een industriële partner is van cruciaal belang om technische problemen op te lossen. De testen zullen onderling gevalideerd worden door gebruik te maken van proficiency panels. De ontwikkelde testen zullen klinisch gevalideerd worden door ze toe te passen op een significant aantal goed gedocumenteerde respiratoire monsters die door 3 partners verzameld worden. De analyse van de resultaten zal toelaten om algoritmes te ontwikkelen en toe te passen omde etiologische diagnose van CAP te stellen. Het doel van dit project is de ontwikkeling en standaardisatie van moleculaire testen met 'real time' detectie door gebruik te maken van moleculaire beacons voor de etiologische agentia verantwoordelijk voor dit syndroom en de optimalisatie van de diagnostische bruikbaarheid door de individuele testen te combineren in een multiplex vorm doordat de traditionele benadering voor de diagnose van community acquired pneumonie traag, ongevoelig en omslachtig is. De gebundelde krachten van de 4 labo's, met elk zijn eigen ervaring en competentie met betrekking tot de verschillende aspecten van het probleem, staan garant om de gestelde objectieven te verwezenlijken. De implementatie van de ontwikkelde testen moet resulteren in een verbeterde gezondheidszorg door zowel een snellere diagnostiek en een correcte identificatie van een breed spectrum etiologische verwekkers verantwoordelijk voor community acquired pneumonie als een beter afgestemd gebruik van antimicrobiële middelen resulterend in een verminderde antibiotica druk en in een verminderde antibioticum resistentie.

     Onderzoeker(s)

     Onderzoeksgroep(en)

      Onderzoek naar Herpes virus 01/09/1999 - 31/08/2003

      Abstract

      Onderzoeker(s)

      Onderzoeksgroep(en)

       Onderzoek naar de aanwezigheid van chlamydia pneumoniae in menselijke atherosclerotische letsels en mogelijk verband met apo-e genotypes, circulerende antistoffen en merkers van immuniteit. 01/01/1999 - 31/12/2000

       Abstract

       Onderzoek naar de aanwezigheid van Chlamydia pneumoniae in menselijke atherosclerotische letsels en mogelijk verband met APO-E genotypes, circulerende antistoffen en merkers van cellulaire immuniteit. Verbetering kweek methode C. pneumoniae, gebruik van interne controle bij PCR voor C. pnemoniae, onderzoek van bemonsteringen in twee verschillende laboratoria met twee verschillende PCR technieken.

       Onderzoeker(s)

       Onderzoeksgroep(en)