Onderzoek

Onderzoeksgroep

Ontwikkeling: processen, actoren en beleid

Expertise

  • Ik doe onderzoek over de economische oorzaken en gevolgen van gewapende conflicten; natuurlijke hulpbronnen, religie, wereldwijde toeleveringsketens; en meer in het algemeen, over de economische en institutionele ontwikkeling van Sub-Sahara Afrika, met een speciale focus op Rwanda, Benin en DR Congo

Projecten

Hiernaast vindt u alle projecten die onder de naam van dit personeelslid in de onderzoeksdatabank Universiteit Antwerpen zijn opgenomen en waarbij dit personeelslid betrokken is, hetzij als promotor, copromotor of mandaathouder (o.a. FWO). Het gaat enkel over onderzoeksprojecten en mandaten die extern of intern op competitieve basis werden verworven.