Marijn Timmer doet zijn promotieonderzoek over het gebruik van aeratie-membraan technologie in gedecentraliseerde afvalwater behandeling. Zijn onderzoek gaat over integratie van een aeratie membraan bioreactor die urine behandelt voor water- en lucht (N2) herwinning in ruimtestations, in het kader van het MELiSSA-project van de Europese Space Agency. Verder onderzoekt hij de integratie van deze membraan aeratie bioreactoren voor brongescheiden decentrale afvalwaterbehandeling op aarde, zodat het water lokaal, kosteneffectief kan worden herwonnen en hergebruikt kan worden.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • predoc mandaat FWO

Interne mandaten

mandaat sociaal mandaat