Marjolijn De Clercq

Domeincoördinator Werving & Selectie, Vorming & Opleiding, Loopbaanbeleid

Foto ID

Statuut & functies

Admin. & techn. personeel
  • domeincoördinator

Interne mandaten

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.C.207
2020 Antwerpen
België
Tel. 032653169
marjolijn.declercq@uantwerpen.be