Marlies Van der Wee behaalde haar doctoraat in de Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze is studietrajectbegeleider aan de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en coördineert het ecosysteem Engineers of Tomorrow aan diezelfde faculteit. Engineers of Tomorrow bouwt bruggen tussen de ingenieursstudenten, onderzoekers, alumni en het werkveld. Het doel van het ecosysteem is om opportuniteiten rond levenslang leren, de schaarste op de arbeidsmarkt en de diversiteit in de ingenieurswereld te identificeren en ernaar te handelen.