Minimaal invasieve autopsie om de doodsoorzaak, bijkomende aandoeningen en pathofysiologie in overleden COVID-19 patiënten te bestuderen. 22/05/2020 - 31/05/2021

Abstract

Momenteel weten we nog onvoldoende welke complicaties er optreden bij patiënten die overlijden met COVID-19 en wat voor veranderingen er optreden in de organen bij een infectie met het SARS CoV-2 virus. Met onze studie beantwoorden we die vragen als volgt: Als een opgenomen COVID-19 patiënt overlijdt en de wettelijk vertegenwoordig toestemming geeft, maken we postmortem een CTscan van het lichaam en nemen we met een naald via de huid weefsel af van hart, longen, lever, milt, nieren en buikvet. Ook nemen we bloed af. Deze materialen worden naar verschillende laboratoria gebracht voor verder onderzoek. Uit het medisch dossier verzamelen we klinische gegevens. Deze gegevens dienen samen met de resultaten van de CT-scan en van de weefsels als basis om de complicaties van COVID-19 vast te stellen tijdens een multidisciplinair overleg van artsen. Daarnaast worden gedetailleerde studies gedaan op de weefsels en het bloed om te kijken naar de interactie tussen het virus, het immuunsysteem en de organen. Als laatste worden de ongebruikte stukjes weefsel bewaard in een biobank voor toekomstige studies. Onze studie heeft direct invloed op de zorg voor opgenomen COVID-19 patiënten doordat behandelbare complicaties van COVID-19 systematisch opgespoord worden zoals trombose of schimmelinfecties. Ook geeft onze studie informatie over potentiële aangrijpingspunten voor (preventieve) therapie doordat we de schade die het SARS-CoV-2 veroorzaakt in het lichaam in detail kunnen bestuderen.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject