Extracellulaire vehikels van tolerogene dendritische cellen voor de behandeling van multiple sclerose: op weg naar een "off-the-shelf" behandeling 01/11/2022 - 30/09/2025

Abstract

Multiple sclerose is een complexe neurodegeneratieve ziekte van het centrale zenuwstelsel (CZS), die momenteel bijna 15 000 mensen in België treft. Tot op heden is er nog steeds geen remedie voor MS, maar er zijn verschillende immuunmodificerende behandelingen ontwikkeld. Het gebruik van tolerogene dendritische cellen (tolDC) voor de behandeling van MS wordt momenteel onderzocht. Deze tolDC's kunnen de immuunrespons moduleren en zelftolerantie (her)vinden. Hun exacte werkingsmechanisme is echter nog niet volledig opgehelderd. In dit project veronderstellen we dat tolDC de auto-reactieve respons moduleert via extracellulaire blaasjes (EV). EV zijn membraanblaasjes van nanoformaat die door bijna elk celtype worden vrijgegeven en waarvan is gemeld dat ze betrokken zijn bij immuunregulatie. Met name de lading die door deze EV's wordt vervoerd, kan de immuunrespons beïnvloeden. Inderdaad, het compromitteren van de lading van functioneel actieve verbindingen zoals RNA's, lipiden, metabolieten en eiwitten kan de fenotypische en functionele eigenschappen van de ontvangende cellen veranderen. Daarom verwachten we een rol van immunomodulerende vrachtbevattende EV's in het werkingsmechanisme van tolDC. Hiervoor willen we de immunosuppressieve eigenschappen van tolDC-afgeleide EV en hun vermogen om tolerantie vast te stellen onderzoeken. Dit onderzoek zou bijdragen aan een beter begrip van het werkingsmechanisme van tolDC. Bovendien zouden de resultaten kunnen leiden tot de ontwikkeling van een celvrije therapie voor MS die de nadelen van celtherapie overtreft.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject