Europees privaatrecht : mogelijkheden en beginselen van harmonisatie van het zaken- en overeenkomstenrecht in Europa. 01/01/1994 - 31/12/1995

Abstract

De eenmaking van het recht in Europa gebeurt tot nog toe uitsluitend op fragmentaire wijze. Het project beoogt de beginselen en mogelijkheden van harmonisatie van het zaken- en overeenkomstenrecht nader te onderzoeken.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

  Project type(s)

  • Onderzoeksproject

  Beginselen van het Europees privaat vermogensrecht 01/01/1992 - 31/12/1993

  Abstract

  In een eerste fast wordt een inventaris opgemaakt van de E.E.G.-regelingen met rechtstreekse invloed op het privaat vermogensrecht. Opzet is na te gaan welke algemene beginselen deze rechtsregelingen bevatten.

  Onderzoeker(s)

  • Promotor: Storme Matthias
  • Co-promotor: De Gryse Ludo
  • Co-promotor: Huybrechts Marc

  Onderzoeksgroep(en)

   Project type(s)

   • Onderzoeksproject