Onderzoeksgroep

Expertise

Mijn onderzoeksfocus ligt op de ontwikkeling van nieuwe interdisciplinaire dynamische en prospectieve kaders om de (economische, ecologische en sociale) duurzaamheid van opkomende innovatieve technologieën prospectief en dynamisch (voorspellend) te beoordelen bij lage technologische paraatheidsniveaus (TRL), rekening houdend met onzekerheden in de tijd. De focus ligt op opkomende innovatieve technologieën, met name op biomassa gebaseerde technologieën, CCU/S-technologieën, op energie gebaseerde technologieën, enz.

Beoordeling van de optimale economische en milieutiming om te investeren in opkomende technologieën - Naar een dynamisch en prospectief beoordelingskader door een brug te slaan tussen economie, Milieuduurzaamheidsbeoordelingen en techniek. 01/10/2023 - 30/09/2024

Abstract

De klimaatverandering gaat steeds sneller en onze samenleving heeft niet veel tijd meer om deze verwoestende trend te stoppen. Momenteel worden opkomende technologieën ontwikkeld om deze trend tegen te gaan. De dringende behoefte aan duurzame oplossingen maakt het belangrijk dat technologieën rendabel en milieuvriendelijk zijn. Deze technologieën bevinden zich echter vaak in een vroeg ontwikkelingsstadium, waardoor hun commerciële succes onzeker is. Het doel van mijn onderzoek is het ontwikkelen van een baanbrekend innovatief interdisciplinair beslissingsmodel - waarbij reële opties (ROA) en consequentiële levenscyclusanalyse (cLCA) worden geïntegreerd binnen een techno-economische beoordelingsstructuur. Dit om dynamisch en prospectief het commercialiseringstijdstip van opkomende technologieën te beoordelen op basis van toekomstige economische investeringstijdstippen en milieuimpact. Ik zal het kader verder ontwikkelen door verschillende tendensen van onze samenleving (sociaal-economisch, milieu en politiek) op te nemen en deze gegevens te harmoniseren zodat ze kunnen worden gebruikt in beide benaderingen (ROA en cLCA). Ten slotte zal het beslissingsmodel worden gevalideerd door een vergelijking van de opkomende technologieën met soortgelijke bestaande technologieën via respectievelijk ex-ante- en ex-postanalyses.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Project type(s)

  • Onderzoeksproject