Melina Ghassemi Nejad

Melina Ghassemi Nejad

Contact

Stadscampus
Grote Kauwenberg 18
2000 Antwerpen, BEL
Sinds 2020 werk ik aan het Antwerp Centre for Digital Humanities and Literary Criticism (ACDC) van de Universiteit Antwerpen aan mijn doctoraatsproject getiteld "This is Who I Could Be: Storyworld Possible Selves and Fictionality." Dit project richt zich op het onderzoeken van de effecten van fictionaliteit op narratief engagement met behulp van empirische onderzoeksmethoden. Mijn onderzoeksinteresses omvatten cognitieve narratologie, lezersresponsonderzoek, fictionaliteitsstudies en kwalitatief onderzoek. Daarnaast ben ik verbonden aan de onderzoeksgroep Story Lab van de Universiteit Twente.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • doctoraatsbursaal

Interne mandaten

bestuursorgaan bestuursmandaat