Michiel Luining doet promotieonderzoek naar het Europese juridische discourse op het gebied van constitutioneel recht en mensenrechten.

Hiertoe combineert hij juridische analyse met critical discourse analyse. De focus ligt op:

-hoe politieke en juridische actoren, met name in Hongarije en Polen, binnnen de conventies en terminologie van Europees recht het discourse van constitutioneel recht en mensenrechten (in uitvoering of betekenis) trachten te veranderen.

-en/of nationaal beleid trachten te legitimeren binnnen de conventies en terminologie van Europees recht (al dan niet in tegenspraak met de oorspronkelijke intenties van juridische concepten binnen bestaande doctrines van constitutioneel recht en mensenrechten).

Profiel
Luining was eerder als stagiair werkzaam op de Nederlandse ambassade in Praag, vervolgens als onderzoeker bij Instituut Clingendael (EU-gerelateerde onderwerpen, met name de rechtsstaat en Centraal-Europa) en daarna als docent bij de Faculteit Governance and Global Affairs aan de Universiteit Leiden.
Hij trad eerder op als commentator in o.a. Nederlandse media en publieksevenementen over EU-ontwikkelingen en de rechtsstaat in Centraal-Europa. 

Luining is afgestudeerd in de Bachelor Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en behaalde zijn Master Europese Studies (double degree) aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Georg-August Universität Göttingen waar hij cum laude afstudeerde met de scriptie: ‘Rethinking European integration and Euroscepticism. The relevance of Viktor Orbán’s Hungary.’

Tijdens zijn studies volgde hij o.a. het Honours College van de Rijksuniversiteit Groningen, behaalde een propedeuse aan de Universiteit van Amsterdam (Europese Studies, specialisatie recht) en studeerde aan de American University in Washington DC.