Onderzoeksgroep

Grammar and Pragmatics

Naar een inclusief Covid-19 crisiscommunicatiebeleid in België: het ontwikkelen en valideren van strategieën voor meertalige en toegankelijke crisiscommunicatie. 01/02/2021 - 31/03/2022

Abstract

Dit interdisciplinaire project gesubsidieerd door Sciensano wil een effectieve strategie ontwikkelen voor meer inclusieve (digitale) crisiscommunicatie, die rekening houdt met de socio-linguïstische diversiteit van de Belgische bevolking en informatieongelijkheid bestrijdt. De focus ligt op het verbeteren van de overheidscommunicatie over Covid-19-informatie door middel van doelgerichte (her)vertalingen en toegankelijke media- en taalvormen op maat van taalminderheden en groepen met speciale noden. Het project houdt rekening met de taalkundige/multimodale vorm van de informatie, de communicatiekanalen en de doorstroom van informatie.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Doeltreffende informatie-uitwisseling en zorggerichtheid in telefonische Covid-19 contactopsporing. Een toegepast sociolinguïstisch en conversatie-analytisch optimalisatie-onderzoek naar interactionele dynamiek en pragmatisch bewustzijn. 01/11/2020 - 31/10/2021

Abstract

In antwoord op urgente problemen rond Covid-19 contact tracing (terughoudendheid bij verstrekken informatie, gebrek aan zorggerichtheid, het script domineert), beoogt dit project een analyse en optimalisering van de telefonische contact tracing gecoördineerd door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Er zijn 4 objectieven: (i) diagnose van de interactie in 3 cycli van dataverzameling en -analyse (miv. 1 cyclus over gesprekken in andere talen dan het Nederlands); (ii) aanbevelingen voor de praktijk, de ontwikkeling van trainingsmateriaal en een pakket voor recrutering, (iii) een piloottoepassing gevolgd door een effectiviteitsmeting, en (iv) een bredere publieke consensus over het belang van contact tracing (maatschappelijke impact). Het project schuift zich in een toegepaste, interactioneel sociolinguïstische en conversatie-analytische traditie van wetenschappelijk onderzoek naar medische interacties en interviews-in-instituties over gevoelige onderwerpen. Het project vult een leemte in (i) fundamentele kennis over de talig-interactionele dynamiek van contact tracing gesprekken als een specifiek institutioneel gesprekstype en (ii) toegepaste kennis gericht op taakgerichte efficiëntie en adequaat pragmatisch bewustzijn bij contactopspoorders als aspecten van professionele reflectie. Dit project over een kerncommunicatieve opdracht bij het indijken van de Covid-19 pandemie, steunt op een hechte samenwerking tussen relevante taalkundige, medische en ethische expertise.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Taalkundige pragmatiek. 01/01/2020 - 31/12/2024

Abstract

In dit onderzoek wordt bestudeerd hoe omgegaan wordt met superdiverse meertaligheid in stedelijke en institutionele contexten in België met een empirische focus op de pragmatiek van categoriseringsprocessen. Dit overkoepelende thema wordt opgedeeld in verschillende concrete onderzoeksprojecten die één specifiek type van instituut, interactie of context bestuderen. De methodologische benadering combineert linguïstische etnografie met methodes voor interactionele en pragmatische analyse.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Bedrijfsgerelateerd taalbeleid, categorisering en professionele interacties 01/01/2020 - 31/12/2023

Abstract

Dit project onderzoekt de historische ontwikkeling van een professioneel taalbeleid, de dynamieken van professionele interacties en specifieke categoriseringsprocessen in geïnternationaliseerde, meertalige bedrijfscontexten in België.

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)