Naïm Blansaer

Naïm Blansaer

Contact

Campus Groenenborger
Tel.
+3232653571
Groenenborgerlaan 171
2020 Antwerpen, BEL
Grote hervormingen zijn nodig om de wereldbevolking duurzaam te kunnen voeden in de toekomst. Productie van microbiële eiwitten kan een deel van de oplossing zijn. Paarse niet-zwavelbacteriën zijn een interessante kandidaat, vanwege hun hoog eiwitgehalte en nutritionele waarde. In dit onderzoek, kijken we naar de groei van deze bacteriën in bioreactoren op licht voor energie, waterstofgas als elektronenbron en en CO2 als koolstofbron, en naar hun geschiktheid als voedselbron.

Afdeling

Statuut & functies

Bijzonder academisch personeel

  • predoc mandaat FWO

Interne mandaten

mandaat sociaal mandaat